Na túru s Naturou

Najnovšie nájdené druhy

Spravodajca

Poradňa

POZOR SÚŤAŽ!!!!!

POZOR SÚŤAŽ!!!!!

24. 4. 2017
Pracovný tím programu

Milí NATURÁCI!
Sme radi, že vás opäť môžeme potešiť vyhlásením 2. kola súťaže: Invázne druhy rastlín.

Výskum nepôvodných (inváznych) druhov

Výskum nepôvodných (inváznych) druhov

23. 2. 2017
Pracovný tím programu

Svetový trend nárastu počtu nepôvodných (inváznych) druhov živočíchov a rastlín je najintenzívnejší v histórii.

Oči na stopkách

Záchrana Šarlotky

Záchrana Šarlotky

Hlavným signálom príchodu nového ročného obdobia po zime sú prvé jarné lúče na oblohe a prílet sťahovavých vtákov. Všetci sa tešia z prebúdzania sa spiacej prírody.

2. 6. 2016, Michaela Valovska, ekológovia

Poniklece zakvitli

Poniklece zakvitli

koncom marca na južnej strane Primovských skál.

13. 4. 2015, Mgr. Mariana Pšeneková, Hôrčatá

Ako sme mapovali

Invázisti v akcii :)

Invázisti v akcii :)

22. 12. 2016
Mgr. Martina Jalovičárová, Invázisti

Invázne rastliny sú takmer všade okolo nás. Nápadné sú vďaka svojej veľkosti a rozrastaniu sa. Nemajú svojho prirodzeného "nepriateľa", lebo nie sú našimi pôvodnými rastlinami. Práve naopak - tie invázne naše druhy vytláčajú z miesta ich prirodzeného výskytu. S inváznymi rastlinami sa stretávame denno denne pri príchode do školy, keďže rastú aj v jej bezprostrednom okolí.

Vychádzka na mapovanie lokality

Vychádzka na mapovanie lokality

2. 12. 2016
Mgr Krisztina Takács, Bociany

Vychádzka žiakov do terénu za účelom zberu údajov v mapovanej lokalite, ktorá sa rozprestiera na západnej časti mesta Kráľovský Chlmec - v lokalite východného úpätia Clmeckých pahorkov, približne 120-130 m n.m.

Ekologické projekty

Enviroexkurzia do ZOO a Botanickej záhrady

Enviroexkurzia do ZOO a Botanickej záhrady

1. 6. 2014
Jaroslava Rybkova, Zlaté rybky

Dňa 23.5. 2014 sa asi 40 detí vybralo na takúto exkurziu do ZOO a Botanickej záhrady v Košiciach. Cieľom bolo, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.

Regionálne centrum zhodnocovania  biologicky rozložiteľných odpadov(BRO) v Meste Svit

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov(BRO) v Meste Svit

29. 5. 2014
Nela Gloríková, Sviťania z Mierovky

Všetko má svoj začiatok. Problém s odpadkami sa začína skôr ako pri naplnení našej odpadovej nádoby.

Na Túru s NATUROU za 30 dní

Najčastejšie nájdené druhy

px;