Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Pajaseň žliazkatý pajaseň žliazkatý v atlase inváznych rastlín

pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima

Autor:
Eszter Varga
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
25. októbra 2016 8:32
Fotografia  druhu  Pajaseň žliazkatý