Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Príspevky pracovného tímu publikované na portáli počas prevádzkovania školského programu v rokoch 2009 - 2020.