Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Milí vedúci prieskumných skupín v súťaži Invázne druhy rastlín!

Rubrika: Poradňa 3. 10. 2017 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Milí vedúci prieskumných skupín v súťaži Invázne druhy rastlín!

Začal mesiac október, pomaly sa končí rastlinám vegetačné obdobie a na publikovanie vašich výsledkov sa tiež kráti čas.

Chcela by som vás pedagógov a mladých prieskumníkov vyzvať, aby ste svoje poznatky, zaujímavostí z mapovania, potulky spolu s fotografiami zverejňovali na stránke programu Na túru s NATUROU, aby sa aj ostatné skupiny dozvedeli akí ste šikovní. Môžete ich uverejniť v rubrike Najnovšie nájdené druhy alebo v spravodajcovi a pod. Zároveň sa môžete podeliť s vašimi ostatnými úspechmi v oblasti ekológie a projektov v danej problematike môžete zverejňovať v rubrike Ekologické projekty.

Veríme, že  ste doposiaľ našli veľa lokalít s inváznymi druhmi, s ktorých výsledkami sa na stránke programu Na túru s NATUROU podelíte! "Hor" sa do písania!

Pracovný tím programu