Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Rozprávky Miroslava Sanigu

Atlas živočíchov školského programu Na túru s NATUROU

Zoznam

Z dôvodu ukončenia školského programu a ďalšieho neaktualizovania obsahu portálu, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za aktuálnosť uvedených informácií, najmä v oblasti ochrany a stupňa ohrozenia jednotlivých druhov.

Vysvetlivky
Systematická skupina
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Skupina biotopov
 •  
 •  
 •  
 •  
Aktivita počas roka
 •  
 •  
 •  
 •  
Aktivita počas dňa
 •  
 •  
 •  
 •  
Ochrana
 •  
 •  
 •  
 •  
Našlo sa 100 živočíchov

Atlas živočíchov obsahuje 100 vybraných druhov živočíchov, ktoré v programe Na túru s NATUROU mapovali prieskumné skupiny.
Zdroje informácií