Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky

brehuľa hnedá / b. riečna Riparia riparia

Detail druhu

Skupina biotopov

  • nelesné, vodné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Ilustrácia brehule hnedej (Riparia riparia)

Nehojne hniezdi v kolóniách najmä popri dolných tokoch riek na južnom, zriedkavejšie i na severnom Slovensku. Sťahovavá. Prilieta v druhej polovici apríla, odlieta koncom augusta až v prvej polovici septembra.

Obýva miesta s vysokými hlinitými, sprašovými alebo pieskovými brehmi vôd. Zriedkavo sa vyskytne i na lokalitách vzdialených ďaleko od vodných plôch, napr.(pri pieskovňach a tehelniach. V týchto stenách vzhrabávajú hniezdnu noru s ležato oválnym otvorom obaja partneri. Hniezdna dutina sa nachá­dzajú na konci nory vo vzdialenosti 60-100 cm. Je vystlaná trávou a perím.

Hniezdi dvakrát v roku, začiatok prvého hniezdenia je v máji, druhého koncom júna až začiatkom júla. Znášku tvorí 5-6 bielych vajec veľkosti 17 x 12 mm. Inkubačný čas 12-14 dní, kŕmenie mladých v hniezde 16-22 dní.

Drobný hmyz vo vzduchu chytajú za letu. Vodné stavby a spevňovanie brehov zapríčinili úbytok vhodných hniezdisk. Pri hľadaní potravy sú viac viazané na vodu ako ostatné druhy lastovičkovitých.

Let brehule hnedej je síce rýchly, ale spôsob letu nie je taký priamy ako pri ostatných druhoch z čeľade lastovičkovitých. Žije v kolóniách.

Menšia ako lastovička a belorítka (D je asi 120-130 mm, chvosta 52-54 mm). Zafarbenie oboch pohlaví je na vrchnej strane tela zemitohnedé, na spodnej biele so širokým hnedým pásom cez hrvoľ. Chvost je iba málo vystrihnutý. Mladé vtáky majú perá na chrbte hrdzavobéžovo olemované.

Drsný švitorivý spev sa skladá z jednotlivých kontaktných hlasov. Vábe­nie znie ako nenápadné tiché "čerrrp", pri nebezpečenstve varuje ostrým "círr".

Trvanie:2 sekúnd, veľkost:0.04 MB, Formát: mp3/ogg