Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Ako sa belorítka s lastovičkou presťahovali z Čierneho kameňa k horárni

belorítka domová Delichon urbica

Detail druhu

Skupina biotopov

  • nelesné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Ilustrácia belorítky domovej

Hojne až veľmi hojne rozšírená na vyhovujúcich biotopoch po celom území Slovenska od nížin až do výšky 1400 m. Obýva ľudské sídliská, zriedkavo i skalné steny mimo miest a dedín. Hniezdia obvykle 2 krát do roka.

Začiatok prvého hniezdenia je v máji, druhého koncom júna a začiatkom júla. Na rozdiel od lastovičiek, kto­ré majú polootvorené hniezda, belorítky stavajú takmer uzavreté hniezda a to na výklen­koch vonkajších stien. Žiaľ, často príliš čis­totní vlastníci domu belorítky odplašia priamo, alebo nepriamo prostredníctvom drôtov, ktoré umiestnia na stenách domu, hoci ich trus je naozaj ľahko odstrániteľný.

Hniezdo z blata budujú obaja partneri. Vystielajú rastlinnými vláknami a perím. Hniezdo má na vrchnej strane malý otvor. Znáša 5 bielych vajec veľkosti 18 x 13 mm. Inkubačný čas 12-14 dní, výchova mladých v hniezde 20-23 dní. Ak zahniezdia počas leta druhý krát, mladé vtáky z prvého hniezdenia môžu rodičom pomáhať pri kŕmení mláďat. Potravou je lietajúci hmyz.

Podobne ako lastovičky aj belorítky trávia veľa času v povetrí loviac hmyz. Ak sú belorítky pozorované na zemi, nie sú tam kvôli potrave, ale zbierajú blato na stavbu hniezd.

Menšia ako lastovička (dĺžka tela je 130-155 mm). Vrchná časť vráta­ne hlavy a okrem trtáča je tmavá, oceľovomodrá. Letky a chvost majú hnedý nádych. Spodná časť, hrdlo a spo­dok líc sú čistobiele, podobne ako aj operené nohy s prstami. Mladé vtáky sú menej domodra, na chrbte viac dohneda.

Od lastovičky sa líši kratšími, hnedastými krídla­mi, oveľa kratším vidlicovitým chvostom a charakteristickým bielym trtáčom.

Nepravidelne vydávané volanie pozostá­va len z mäkkého a jednoduchého "čirrip".

Trvanie:3 sekúnd, veľkost:0.06 MB, Formát: mp3/ogg