Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Ako dudkovi Chocholúšikovi narástol chochlík

dudok chochlatý Upupa epops

Detail druhu

Skupina biotopov

  • lesné, nelesné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - svitanie
  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

  • Ikona - zraniteľný

Ilustrácia 1

Pravidelne a dosť hojne sa vyskytoval v južných oblastiach Slovenska, avšak v posledných desaťročiach vplyvom zmien krajiny, úbytku starých stromov a vŕbových hájov, skupín stromov a stromoradí vo voľnej krajine postupne mizne. Preto treba zabrániť výrubu bútľavých stromov v otvorenej krajine, prípadne rozmiestňovať búdky. Miestami vystupuje i vyššie do hôr (do 1 000 m). Obýva otvorenú krajinu, lesíky, ovocné sady, okraje lesov, hraničiacich s lúkami a pastvinami a skupiny stromov, niekedy i zrúcaniny budov. Na jar prilieta v apríli a odlieta v auguste až v septembri.

Hniezdič. Na hniezdenie vyhľadáva dutiny a pukliny v stromoch, budovách či skalných stenách alebo búdky. V máji znáša do hniezda ukrytého v dutine 5-10 jednofarebných zelenavomodrých až žltobielych podlhovastých vajec veľkosti 17 x 25 mm na ktorých sedí iba samička. Inkubačný čas 16-18 dní. Mláďatá kŕmi asi 22 dní.

Živí sa krtonôžkami (medvedíkmi), koníkmi. kobylkami a iným na zemi žijúcim hmyzom. Nepohrdne ani jašterica­mi a drobnými cicavcami.

Plachý a ostražitý. Dudok potravu loví len v nízko zarastenej alebo nezarastenej krajine. Nezamineteľný druh s krátkymi nohami a dlhým telom, ktoré je pri chôdzi nezvyčajne nízko postavené. Keď si na zemi hľadá potravu, je vzhľadom na svoju pestrosť prekvapujúco ne­nápadný. Počas letu sa dudok neoča­kávane mení na nápadne ružovo-čierno-bieleho vtáka s veľkými, zaokrúhlenými krídlami a s charakteristickým ľahkým a trhaným letom a striedavo rozprestieranými a skladanými krídlami pripomína veľkého motýľa. Chochol dokáže vztýčiť a často ho rýchlo rozprestiera a skladá, hlavne ked je vzrušený alebo vyplašený. Dudok ho zvyk­ne vztyčovať aj po zosadnutí.

Dokáže byť mimoriadne opa­trný a ľahko ho možno vyplašiť. Najlepšie je pozorovať ho z úkrytu alebo ďalekohľadom z väčšej diaľky. Mláďatá sa účinne bránia pred nepriate­ľom tak, že ho znečistia trusom a nepríjemne páchnucim výlučkom.

Pestrofarebný vták o málo väčší ako drozd (dĺžka tela je 280 mm, chvosta 102 mm). Má typický dlhý a nadol ohnutý zobák a dlhý, dozadu zložiteľný chochol pozostávajúci z dvojitého radu pierok s čiernymi koncami. Samica i mláďatá sa podobajú sfarbením samcovi

Hlasom je tlmené, ale prekvapujúco doďaleka znejúce 3 až 5 slabičné "dududu" alebo "up - upupup...".

Trvanie:4 sekúnd, veľkost:0.09 MB, Formát: mp3/ogg