Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky

kormorán veľký Phalacrocorax carbo

Detail druhu

Skupina biotopov

 • vodné

Výskyt počas roka:

 • Ikona - jar
 • Ikona - leto
 • Ikona - jeseň
 • Ikona - zima

Aktivita počas dňa:

 • Ikona - svitanie
 • Ikona - deň
 • Ikona - súmrak

Ochrana:

 • Ikona - Bernský dohovor
 • Ikona - Natura 2000
 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky
Ilustrácia kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo)

Biotop tvoria väčšie rieky a jazerá s pobrežnou drevinnou vegetáciou a bohatou faunou rýb, a morské pobrežia. Pôvodne mal veľký areál rozšírenia, ale najmä v 19. storočí ho nemilosrdne a bezohľadne prenasledovali predovšetkým rybári ako "škodnú". Invázie kormoránov veľkých na rieky a vodné nádrže stredného Slovenska sú v nehniezdnom období registrované od r. 1992. Na Slovensku hniezdi okolo Dunaja a v niekoľkých malých kolóniách aj na každej väčšej vodnej ploche na Slovensku. V posledných rokoch jeho stavy na Slovensku stúpajú.

Hniezdia v kolóniách (viac párov spolu) najmä na vŕbach a topoľoch. Hniezdo stavajú obaja partneri z konárov a vystielajú jemnejším rastlinným materiálom, ktorý nachádzajú na hla­dine. V apríli až v júni znáša 3-5 modrozelených vajec veľkosti 56-69 x 35-44 mm. Škrupina je pokrytá bielym, akoby kriedovým popraš­kom. Inkubačný čas je 23-24 dní.

Kormorány sú špecializované na lov rýb. Počas hniezdenia lovia v okru­hu 10 km od kolónie. Okrem tohto obdobia sa potulujú, časť stredoeurópskej populácie zi­muje v Stredomorí.

Pri plávaní má hlboký ponor. Na hladine plávajú v typickej pó­ze s dohora natiahnutým krkom a zľahka na­hor smerujúcim zobákom. Na rozdiel od iných vodných vtákov sa pri potápaní premočia až na kožu, preto do vody vchádzajú len kvôli potrave. Často sa suší s roz­tiahnutými krídlami (pripomína pritom heral­dického orla), sediac na pňoch a konároch vy­čnievajúcich z vody. Počas letu má tvar kríža - lieta s natiahnutým krkom a vystretým chvostom. Kormorány lietajú v dlhých šikmých kŕdľoch ako divé husi. Tokajú na hniezde, pričom pomaly a vytrvalo mávajú krídlami. Stromy, na ktorých kormorány hniezdia, v priebehu niekoľkých rokov hynú od ich tru­su. Často vytvárajú zmiešané kolónie s volav­kami popolavými.

Vták veľkosti husi. Celkove je prevažne čierny s modrasto-fialovým leskom okrem bielych líc a spodnej časti hlavy. Farba očí je zelená. Sú to väčšie vtáky s malou hlavou a s dlhším zobákom. Nohy má mocné, nízke a 4 prsty má spojené plávacou blanou. Horná čeľusť je hákovito zahnutá, nozdry sú nevyvinuté. Krk a hlava vo svadobnom šate sú belavé. Mláďatá majú spočiatku tmavosivý páperový šat, po dosiahnutí letu schopnosti sú nenápadne hnedočierne. Juvenilné vtáky majú brucho svetlé, zobák žltý až zelený a nohy čierne.

Dĺžka 915 mm, chvost 153 mm (má 14 kormidlových pier). Krídlo dlhšie ako 30 cm:

♂ 333 až 383 mm,
♀ 312 až 365 mm; Hmotnosť: 
♂ 2425 až 3100 g,
♀ 1600 až 2050 g.

Vyskytuje sa v dvoch geografických rasách: atlantická nominálna poddruh, ktorá má bielu škvrnu na boku za krídlom a poddruh sinensis, ktorá žije v strednej a juhovýchodnej Európe. Ich rozlíšenie je niekedy veľmi ťažké, nakoľko sa na mnohých vnútrozemských lokalitách nevyskytujú v čistej forme.

Väčšinou sa ozýva iba v kolóniách. Hlboké tiché hrdelné "gok gogok".

Trvanie:5 sekúnd, veľkost:0.11 MB, Formát: mp3/ogg