Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Prečo sa vrabček Čimčik nenaučil chodiť

vrabec domový Passer domesticus

Detail druhu

Skupina biotopov

  • nelesné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň
  • Ikona - zima

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - svitanie
  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Ilustrácia vrabca domového (Passer domesticus)

Vrabca domového možno nájsť všade v susedstve člo­veka, od mestských ulíc až po najmenšie chaty v odľah­lých oblastiach. Uzavreté hniezdo býva postavené v dutine alebo pukline budov, stromov, útesov alebo hlboko medzi brečtanom. Práve tak sa môže nachádzať aj v základoch havraních hniezd a hniezd veľkých druhov vtákov - bocianov, dravých vtákov a pod.

Hniez­do je postavené z trávy, korienkov a často aj kúskov špa­gátov, starého papiera a látky. Hniezdo je vystlané jem­nou srsťou, vlnou a perím. Vrabec domový využíva aj búdky, ak majú dostatočne veľký vstupný otvor.

V lete sa po­trava vrabcov domových skladá z drobného hmyzu a pavúkov, výhonkov rastlín a pukov kvetov a ovocných stromov. Vrabce domové sa môžu živiť všetkými odpadkami, hlavne však semenami, či už z kŕmidla alebo voľne zo záhrady.

Vytváral často veľké a hlučné kŕdle. Energicky čvirikajúce a štebotajúce sú na mnohých miestach už minulosťou. V mestách začal mať viac nepriareľov ako kedysi, najmä niektoré dravce a šelmy, ktoré sem v posledných desaťročiach čorazviac prenikajú (napr. sokol myšiar, líška). V poľnohospodárskej krajine sa živia rôz­nymi semenami a obilím, v mestách a dedinách závisia od zvyškov potravín odhodených ľuďmi. Možno ich ví­dať, ako hľadajú v nádobách na odpadky. Počas letu v krátky biely krídlový pás.

Samec má hne­dú vrchnú časť tela s čier­nymi škvrnkami, temeno a trtáč sú sivé, šija a boky krku sú gaštanovohnedé, spodná časť tela je sivasto-biela, hrdlo a hruď sú čier­ne, samica a podobne aj mladé vtáky sú na vrchnej časti tela sivastohnedé, na spodnej časti sú svetlejšie, s bielym krídlovým pásom.

Pomýliť si ho možno len s vrabcom poľ­ným, ktorý má podobný areál rozšírenia. Samce v svadobnom šate majú výraznejšie kontrastné sfarbenie so sivým temenom a širo­kým, takmer čiernym pásom na svetlej hrudi.

Spev sa skladá z monotónne opakovaných cvrlikavých slabík, vábenie znie ako známe čvirikanie "čimčarání" a "čimčim čimčarara čim čim čim". Pri nebezpečen­stve varuje "čer itititit".

Trvanie:3 sekúnd, veľkost:0.06 MB, Formát: mp3/ogg