Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Prečo má bocian Dlháň dlhý krk

bocian biely Ciconia ciconia

Detail druhu

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - svitanie
  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Natura 2000
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

  • Ikona - najmenej ohrozený

Ilustrácia bociana bieleho

Bocian biely sa vyhýba lesom, tak­že v strednej Európe sa objavil až s klčovaním lesov. Vyžaduje vlhké, na vodu bohaté lúky so skupinkami stromov, vyhýba sa však trstinám, ktoré mu neumožňujú rozhľad po okolí.

Sťahovavý, prilieta v II.-IV., odlieta v VIII.-IX. Obdobie rozmnožovania je v IV.-VII.

Hniezdi na hrebeňoch striech a komínoch, stĺpoch, menej na vysokých stromoch v blízkosti ľudských sídiel. Často sa pova­žuje za šťastie, ak sa na streche domu alebo komíne na­chádza bocianie hniezdo. Vďaka tomu sa traduje starý zvyk umiestňovať pre tieto veľké vtáky umelé hniezd­ne podložky a železné koše. Veľké hniezdo je postavené zo suchých konárov a vetvičiek, ktoré sú uložené v početných vrstvách. Výstelka je dosť hrubá. Skladá sa zo sena, slamy, tráv, tenkých vetvičiek, paierikov a pod. Jedno hniezdo slúži tomu istému páru niekoľko rokov.

Živí sa žabami, rybami, hadmi, hmyzom a malými cicavcami.

Po zemi sa pohybujú pomalou, akoby roz­vážnou chôdzou, ktorá pôsobí dôstojne. Telo pri­tom držia vo vodorovnej polohe. Pri prenasledovaní koristi vie bocian aj utekať. Počas odpočinku za polud­ňajších horúčav či v noci bociany stoja na jed­nej nohe, hlavu si stiahnu medzi lopatky a zo­bák ukrývajú do peria na hrudi, priamo na vzdušné vaky, ktoré majú pod kožou.

Pred štartom na rovine urobí bocian vždy niekoľko rozbehových krokov. Štartuje proti vetru. Na rozdiel od volaviek lietajú bociany s rovným krkom, mierne sklonený nadol. Nohy smerujú dozadu a sú mierne spustené. Často plachtia a vedia pritom majstrovsky využívať vzdušné prúdy. Počas aktívneho letu je záber krídlami pomalý, rovnomerný a silný. V hniezde predvádzajú dospelé vtáky typický rituál - hlasno synchrónne klepú zobákom.

Veľký, štíh­ly biely vták s čiernymi letkami a krídlovými krovka­mi, dlhým krkom, dlhým a končistým červeným zo­bákom a dlhými, ružovkastými nohami. Perá na prednej časti krku majú dospelé vtáky na rozdiel od mladých o niečo dlhšie. Mladé vtáky majú hnedasté letky a nohy sú nevýrazne sfarbené. Okrem toho možno mladé bociany biele rozlíšiť aj podľa spočiat­ku černastého, neskôr ešte pomerne dlho svetločerveného zobáka s tmavým hrotom.

Náš jediný vták, ktorý sa hlasom neprejavuje. Na hniezde občas syčí, najdôležitejším zvukom je však hla­sité klepanie zobákom, ktoré však podľa vyjadrovaných pocitov môže kolí­sať v hlasitosti aj vo výške. Mláďatá sa doža­dujú potravy zavýjavými hlasmi.

Trvanie:22 sekúnd, veľkost:0.42 MB, Formát: mp3/ogg