Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky

vrabec poľný Passer montanus

Detail druhu

Skupina biotopov

  • nelesné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň
  • Ikona - zima

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - svitanie
  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Ilustrácia vrabca poľného (Passer montanus)

Vrabec poľný žije v parkovej krajine, sadoch, hospo­dárskych dvoroch a kríkoch lemujúcich poľnohospo­dársku krajinu, v otvorených poliach, na útesoch, alejách hlavových vŕb. Obľubuje aj riedke lesy. Keďže je spoločenský, vrabec poľný často hniezdi v malých kolóniách, využíva dutiny stromov, stien, striech, ale aj v skalách, hustých lianách a stohoch sena.

Hniezdo je z trávy a rastlinných stoniek. Ak nie je v du­tine, je guľovité, ale v dutine môže mať tvar neusporia­daného kalicha. Vystlané je páperím a perím.

Potrava sa skladá zo semien, ako aj z drobného hmyzu a na jeseň a v zime vídať kŕdle vrabcov na strniskách. Početnosť vrabca poľného je veľmi nevyrovnaná -v priebehu rokov môže stúpnuť a potom rýchlo kles­núť.

Svojou existenciou menej závisí od človeka a vo väčších mestách ho možno vidieť len zriedkavo. Tiež je plachší ako vrabec domový, s kto­rým je niekedy na vidieku spolu pri skladoch obilia, hospodárskych dvoroch a poliach. Vo svojich životných prejavoch je veľmi nenápadný, predovšetkým nie je taký hlučný ako vrabec domový. Pri kŕmidlách sa objavuje len zriedka, radšej si hľadá semienka na zemi ako strnádka žltá.

Hlava je čokoládovohnedá, chrbát je hnedý s tmavými škvrnami, boky hlavy sú biele s mesiacovitou škvrnou za okom, spodná časť tela je biela, mladé vtáky sú bez čokoládovo sfarbenej čiapočky a ich líca sú sivasté.

O niečo menší ako vrabec do­mový, má relatívne menšiu hlavu s nápadným gaštanovohnedým temenom.

Spev je podobný spevu vrabca domového, len slabiky sú o niečo vyššie a slabšie. Volanie počas letu je odlišné - tvrdé "tek - tek" alebo "ček", čviri­kanie je tenšie, muzikálnejšie "čip, čip, čip".

Trvanie:3 sekúnd, veľkost:0.06 MB, Formát: mp3/ogg