Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Prečo má salamandra Vlhkomilka po tele žlté fľaky

salamandra škvrnitá Salamandra salamandra

Detail druhu

Skupina biotopov

  • lesné, vodné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak
  • Ikona - noc

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

  • Ikona - takmer ohrozený
Image

Predovšetkým v 3. - 5, vegetačnom stupni. Obýva vlhké listnaté, prevažne bukové lesy stred­ných polôh, zriedkavejšia je už v ihličnatých lesoch. Rada sa zdržiava okolo lesných potôčikov a studničiek, kde nachádza priaznivé podmienky pre repro­dukciu.

Pohlavne dozrieva obyčajne v 4. roku. Párenie prebieha na suchej zemi, ide pritom o priamy prenos spermatoforov. Samec, ktorý je pritom často na chrbte samice, prikladá otvor kloaky ku kloake samice. Pária sa v jeseň, v októbri-novembri, niekedy aj na jar. Samica kladie larvy v počte 2-70 do potôčkov a studničiek, a to vždy tak, že do vody ponorí len zadnú časť tela. Kladenie lariev prebieha zväčša v noci a trvá niekoľko hodín až niekoľko dní. V studených, pramenitých vodách ostávajú larvy vo vode aj cez zimu. K premene dochádza potom v jarných mesiacoch.

Približne v novembri vyhľadávajú zimné úkry­ty, ktoré musia byť dostatočne vlhké a teplé. Dlhší čas vydržia aj teplo­tu -2,5 °C. Často zimuje viac exemplárov pospolu.

Dožívajú sa až 25 rokov.

Živočích s nočnou aktivitou, cez deň sa ukrýva v dierach, pod pňami, v machu a pod. Len po teplejšom daždi ju môžeme stretnúť aj počas dňa. Na korisť väčšinou pasívne čakajú. Potravou sú pomaly sa pohybujúce živočíchy, ako slimáky, mnohonožky, rôzne druhy chrobákov a pavúky.

Na predných nohách 4, na zadných 5 prstov; čierne zafarbenie so žltými alebo oranžovými škvrnami; kresba varíruje, avšak horné viečka a príušné žľazy sú obvykle stále žlté. Na brušku je 25-27, na bokoch trupu 10-11 priečnych brázd. Koža je hladká a lesklá. Samce sú štíhlejšie a men­šie, majú tenšie a dlhšie nohy, chvost na koreni trochu zhrubnutý. V čase párenia okraje kloakálnej štrbiny sú vypuklé.

Nápadné sfarbenie salamandry je výstrahou, pretože na pokožke živočícha býva produkt jedových žliaz, ktorých vývody sú v dvoch radoch pozdĺž stredu chrbta, na bokoch tela a za hlavou. Jed nie je prudký, ale menšie živočíchy môže i usmrtiť. Z alkaloidov hlavne samandarin pôsobí na centrálnu nervovú sústavu, znižuje krvný tlak a má aj lokálne anestetizujúce účinky. Zvonku dráždi sliznice a preto prejavy otravy sa môžu objaviť aj vtedy, keď si po jej držaní v ruke neumyjeme ruky. Ak sme si v neopatrnosti rukou pretreli oči, môžeme dostať silný zápal. V tomto prípade ich stačí opláchnuť čistou vodou.