Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Rozprávky Miroslava Sanigu


Rozprávky sú určené najmä mladším prieskumníkom. Vám, ktorí nielen spoznávate písmenká, ale  začínate sa učiť aj o prírode. Prečítajte si príbehy, v ktorých sa stretnete so živočíchmi programu Na túru s NATUROU - ako rozprávkovými postavičkami.
Dozviete sa v nich o čom po večeroch debatuje ježko s veveričkou, prečo sa slimáky potia, že sojka nevie vysloviť "R" a mnoho ďalších tajomstiev prírody.

Miroslav Saniga je prírodovedec, spisovateľ a kamarát všetkých detí.
Príroda sa stala jeho životnou láskou a radšej ako zvuky mesta, má zvuky prírody. Preto sa večer, keď sa stmieva, vyberá do lesa aby mohol nadránom pozorovať svoje milované hlucháne a muráriky. Za nespočetné dni a noci strávené v lone prírody bol svedkom množstva príbehov, ktoré sa každú chvíľu odohrávajú v jej zákutiach.
Započúvajte sa do rozprávania veľkého milovníka prírody, ktorý sa ani o polnoci v lese nebojí a hovorí:

"V prírode sa nemusím báť, veď okolo mňa sú len sovy, vlky, občas príde rys. A to sú moji kamaráti."

.

Ilustračný obrázok druhu dudok chochlatý

Ako dudkovi Chocholúšikovi narástol chochlík

Ilustračný obrázok druhu jasoň červenooký

Ako jasoňa Červenoočka uniesol vetrisko Fujavisko vysoko nad mraky

Ilustračný obrázok druhu jeleň lesný

Ako jeleňovi Nepostojčekovi odpadli parohy

Ilustračný obrázok druhu kukučka jarabá

Ako kukučiatko Úbožiatko nespoznalo svoju mamu

Ilustračný obrázok druhu pinka lesná

Ako malú pinku odfúkol vietor

Ilustračný obrázok druhu vidlochvost ovocný

Ako motýľ Vidlochvostík skrz-naskrz premokol

Ilustračný obrázok druhu myšiak lesný

Ako myšiak Ostrozrak vystrašil myšku Hryzku

Ilustračný obrázok druhu sýkorka bielolíca / veľká

Ako prababička Príroda vyšila sýkorke Bielolíčke peknú kápočku

Ilustračný obrázok druhu orešnica perlavá

Ako prišla orešnica Alica k šatám so zlatými perličkami

Ilustračný obrázok druhu belorítka domová

Ako sa belorítka s lastovičkou presťahovali z Čierneho kameňa k horárni

Ilustračný obrázok druhu brhlík lesný

Ako sa brhlík Omazanček naučil chodiť po strome dolu

Ilustračný obrázok druhu ďateľ čierny / tesár

Ako sa ďateľ Bubeník naučil bubnovať zobákom

Ilustračný obrázok druhu lastovička domová

Ako sa lastovička Vidličiarka sťahovala do južných krajín

Ilustračný obrázok druhu medveď hnedý

Ako sa medveď Spachtoš prebudil zo sladkého spánku

Ilustračný obrázok druhu hýľ lesný

Ako sa sova Snežnica zatúlala do dolinky Olinky

Ilustračný obrázok druhu stehlík pestrý

Ako sa stehlík Pestrík nevedel dočkať návratu slávika Speváčika

Ilustračný obrázok druhu vlha hájová

Ako sa vlha Zimomriavka vrátila z teplých krajov

Ilustračný obrázok druhu vodnár potočný

Ako sa vodnárik Podrepárik obával mráza Štipľavčeka

Ilustračný obrázok druhu syseľ pasienkový

Ako si syseľ Bystrík robil zásoby

Ilustračný obrázok druhu sokol myšiar

Ako sokol Ostropazúrik vytrhol belorítke Ritke chvostík

Ilustračný obrázok druhu strakoš červenochrbtý

Ako strakoš Maskoš pomohol strýkovi Bukovi

Ilustračný obrázok druhu vydra riečna

Ako šla vydra Podvodníčka na vandrovku

Ilustračný obrázok druhu mlynárka dlhochvostá

Ako ujo Jano obdivoval hniezdo mlynárky Dlhochvostky

Ilustračný obrázok druhu užovka obojková

Ako užovka Žofka skoro zamrzla

Ilustračný obrázok druhu zajac poľný

Ako zajac Ušiak ušiel pred ostrými pazúrmi výra Hnedoša

Ilustračný obrázok druhu krkavec čierny

Čo bolo príčinou, že krkavcovi Krákavcovi zvýšilo len smútočné rúcho

Ilustračný obrázok druhu škovránok poľný

Kto pofŕkal škovránkovi Ránkovi bruško hnedými kvapkami?

Ilustračný obrázok druhu chriašteľ poľný / chrapkáč

O chrapkáčovi Rapkáčovi

Ilustračný obrázok druhu prepelica poľná

O prepeličke Poďkajke

Ilustračný obrázok druhu rybárik riečny

O rybárikovi Veľkozobáčikovi

Ilustračný obrázok druhu dážďovník tmavý

Prečo dážďovník Búrkovník spáva v povetrí

Ilustračný obrázok druhu jež bledý / jež východný

Prečo ježkovi Pichliačovi narástli ostne

Ilustračný obrázok druhu bocian biely

Prečo má bocian Dlháň dlhý krk

Ilustračný obrázok druhu bocian čierny

Prečo má bocian Klepkáč červené nohy

Ilustračný obrázok druhu drozd čierny

Prečo má drozd Hrivček na hrudi biely polmesiac

Ilustračný obrázok druhu fuzáč alpský

Prečo má fuzáč Sláčik dlhé fúziky

Ilustračný obrázok druhu plch lieskový/pĺšik

Prečo má plch Plcháč huňatý chvostík

Ilustračný obrázok druhu salamandra škvrnitá

Prečo má salamandra Vlhkomilka po tele žlté fľaky

Ilustračný obrázok druhu slávik krovinový

Prečo má slávik Speváčik všedný odev

Ilustračný obrázok druhu veverica stromová

Prečo má veverička Hopkačka huňatý chvostík

Ilustračný obrázok druhu oriešok hnedý

Prečo prababička Príroda odstrihla orieškovi Hnedáčikovi z chvosta

Ilustračný obrázok druhu srnec lesný

Prečo prababička Príroda pofŕkala srnča bielymi fľakmi

Ilustračný obrázok druhu muchárik bielokrký

Prečo sa muchárik Bielogolierik neškriepil so sýkorkou Uhliarkou

Ilustračný obrázok druhu slimák záhradný

Prečo sa slimáčik Sliziačik veľmi potí

Ilustračný obrázok druhu sýkorka belasá

Prečo sa sýkorke Belásočke nevládali vykľuť mláďatká

Ilustračný obrázok druhu vrabec domový

Prečo sa vrabček Čimčik nenaučil chodiť

Ilustračný obrázok druhu sojka škriekavá

Prečo sojka Škriekavka nevie vysloviť spoluhlásku „r“

Ilustračný obrázok druhu sova lesná

Prečo sova Polnočníčka lieta lesom ticho ako tieň

Ilustračný obrázok druhu trasochvost biely

Prečo trasochvost Bielko neustále potriasa chvostom

Ilustračný obrázok druhu výr skalný

Prečo výr Ušiačik žmúri veľkými okáľmi

Ilustračný obrázok druhu žltochvost domový

S čím si žltochvost Sadziarik začiernil svoje perie?

Ilustračný obrázok druhu líška hrdzavá

Za čo potrestala prababička Príroda líšku Hrdzošku