Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky

holub plúžik Columba oenas

Detail druhu

Skupina biotopov

 • lesné

Výskyt počas roka:

 • Ikona - jar
 • Ikona - leto
 • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

 • Ikona - svitanie
 • Ikona - deň
 • Ikona - súmrak

Ochrana:

 • Ikona - Bernský dohovor
 • Ikona - Natura 2000
 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - najmenej ohrozený

Ilustrácia holuba plúžika 1

V strednej Európe žije holub plúžik v lesnatých oblastiach, ale na niektorých miestach sa už vyskytuje veľmi zried­kavo. V minulosti bol na Slovensku hojnejší, v posledných rokoch však postupne ubúda, čo súvisí s ubúdaním pôvodných lesných spoločenstiev starých dubín a bučín. Súvislejšie je rozšírený najmä na východnom Slovensku a v predhorí stupňa listnatých lesov až do 1 100 m. Nájdeme ho v redších starých lesoch, väčších par­koch s dutými stromami a v podobnom prostredí. Sťahovavý druh. Na jar prilieta vo februári, v marci a odlieta v októbri až v novembri.

Na hniezdenie mu slúžia dutiny v stromoch, najmä vyhĺbené ďatľom čiernym, a veľké vtáčie búdky. Sem staré vtáky pri­nášajú raždie na vytvorenie základu hniezda. V apríli až v júni znáša 2 biele vajíčka veľkosti 36 x 28 mm. Na vajciach sedia obaja rodičia dvakrát až trikrát do roka. Inkubačný čas je 17 dní, výchova mláďat trvá 4 týždne.

Živí sa semenami, korienkami, púčikmi, výhon­kami a listami rastlín, rôznymi plodmi a bobuľami.

Plúžiky väčšinou zalietavajú za potravou na polia a do otvorenej krajiny, často v kŕdľoch s holubmi hrivnákmi. Je to ľahko prehliadnuteľný druh, keďže nie je početný a spravidla tvorí malé kŕdliky. Na jar, podobne ako holub hrivnák, predvádza nápadné tokanie pozostávajúce z hrkútania obdobného domácemu holubovi a z krúženia. Počas le­tu sú viditeľné dva krátke čierne krídlové pásy, ale vý­raznejším identifikačným znakom je tmavá ob­ruba belaso-sivých krídel. Na konci sivého chvosta je tmavý pás. V ostatnom čase lieta rýchlo a spravidla v kŕdľoch.

Vták veľkosti domáceho holuba, ale menší ako holub hrivnák a tmavšie sfarbený, celý sivý so zelenými dúhovými škvrnami na krku, bez bieleho pásu na krídle či bieleho trtáča; na boku krku má lesklo zelenú škvrnu, na hrdle a hrvoli má perie zreteľný purpurový nádych. Boky krku sú modrozelené, hrvoľ hnedý, zobák žltý. Koniec krídel a chvosta čierno obrúbené a na krídle má neúplné dva čierne priečne pásy. Mláďatá sú podobné starým bez lesku, krk a chrbát majú sfarbený viac do hneda.

Dĺžka tela je 33 mm, chvosta 117 mm, krídla ? 196 až 230 mm, ? 200 až 225 mm; Hmotnosť 248 až 310 g. Dúhovka tmavohnedá s ružovo-červeným obrubou vôkol očí.

Holub plúžik je menší od holuba hrivnáka a je asi ta­ký veľký ako holub skalný. Je tmavší, jednotnejšie belaso-sivý ako oba príbuzné druhy. Nikde nemá biele sfar­benie.

V čase sedenia na vajciach holub plúžik tlmene hrkúta. Hlasom je hlboké "hu - rúú", pričom druhá slabika je useknutá.

Trvanie:1 sekúnd, veľkost:0.03 MB, Formát: mp3/ogg