Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky O rybárikovi Veľkozobáčikovi

rybárik riečny Alcedo atthis

Detail druhu

Skupina biotopov

 • vodné

Výskyt počas roka:

 • Ikona - jar
 • Ikona - leto
 • Ikona - jeseň
 • Ikona - zima

Aktivita počas dňa:

 • Ikona - svitanie
 • Ikona - deň
 • Ikona - súmrak

Ochrana:

 • Ikona - Bernský dohovor
 • Ikona - Natura 2000
 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - takmer ohrozený

Ilustrácia rybárika riečneho

Stály vták. Na Slovensku sa vyskytuje takmer po celom území, pri riekach, potokoch, stojatých vodách i mŕtvych ramenách obrastených stromami a kriačinami. Najvyššie vystupuje do výšky 1 000 m.

Hniezdi v nore dlhej až 1 m, ktorú si vyhrabá­va v kolmých brehoch nad hladinou. Hniezdne lôžko je v komôrke na konci nory. Priemer otvoru býva 5 cm. Hniezdi 2 krát do roka, v apríli až v júli. Znáša po 5 - 7 bielych vajíčok veľkosti 21-25 x 17-20 mm. Inkubačný čas 21 dní. Na hniezde sedia rodičia striedavo.

Živí sa prevažne malými rybkami.

Rád vysedáva na konári nad vodou. Opätovne sa vracia na svoje postriežky. Napriek svojmu nápadnému sfarbeniu nie je ľahké rybá­riky v prírode pozorovať. Prezradí ich však ich typický krik, ktorý sa ozýva hlavne počas letu. Let rybárika je rýchly, vták sa po­čas neho často ozýva vysokým hvízdavým zvolaním. Počas letu sa javí ako modrá iskra. Po prílete rybárika sa treba správať takmer nehybne - je pla­chý a ľahko ho možno odplašiť. Vyrušovanie rybárikov pri hniezde je priestupkom proti zákonu! Ryby loví z posedu, prípadne z trepotavého letu nad vodnou hladinou, odkiaľ sa za nimi strmhlavo vrhá.

Menší ako drozd (dĺžka tela je asi 160 mm, krídla 77 mm, chvosta 36 mm). Rybárik je malý, robustný, krátkochvostý vták s veľ­kou hlavou a veľkým, dýkovitým zobákom. U nás je to nezameniteľný druh. Farebne sa vyníma tyrkysovomodrý chrbát a tehlovočervená brušná časť. Nohy má červené, dlhý zobák modrastý až čierny, samička ho má čierny do polovice.

Samička (v strede) sa od samčeka líši svetlou spodnou čeľusťou zobáka, mladé (vpravo) majú svelú celú špičku zobáka.

Typickým hlasom je vysoké a prenikavé pískanie "tsííh" alebo tvrdšie krátko opakované "tyt tyt tyt"; v období tokania vzácne počuteľný krátky hvízdavý trilok.

Trvanie:2 sekúnd, veľkost:0.04 MB, Formát: mp3/ogg