Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Prečo sa slimáčik Sliziačik veľmi potí

slimák záhradný Helix pomatia

Detail druhu

Skupina biotopov

  • lesné, nelesné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - svitanie
  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Natura 2000

Ilustrácia slimáka záhradného (Helix pomatia)

Juhovýchodoeurópsky druh v širšom slova zmysle. Nachádza sa od Álp, severného Talianska, karpatských krajín, Balkánu, západnej časti Ukrajiny, a Bieloruska, východného Baltika, Poľska, Nemecka, Dánska až po južné Švédsko. Západne siaha až po Holandsko, južné Anglicko a stredné Francúzsko. V niektorých krajinách takmer vymrel v dôsledku nadmerného zberu. Pôvodný je v južnej časti Európy, do jej ostatných častí bol zavlečený v stredoveku, kedy sa choval hlavne pri kláštoroch.

Rovnomerne rozšírený po väčšej časti Slovenska do stupňa pahorkatín a ojedinele aj v horskom stupni do výšky cca 1100 m n. m. V severovýchodnej časti Slovenska je menej zastúpený. Tento druh sa často vyskytuje v krovinatých porastoch v pahorkatinách, na brehoch v okolí vôd a ciest, v záhradách a na teplých, južne exponovaných svahoch okrajov pohorí, vo viniciach a pod. Vyhýba sa hustým lesným porastom.

Je obojpohlavný živočích. Pred spárením si jedince navzájom vrážajú do tela tzv. aragonitový šíp (tzv. šíp lásky). Potom dochádza k vzájomnej výmene samčích pohlavných buniek. Až neskôr dozrejú vajíčka, ktoré sú oplodnené pohlavnými bunkami druhého jedinca. Pred znesením vajíčok slimák vyhĺbi v zemi jamku, do ktorej znesie okolo 60 vajíčok. Z nich sa vyliahnu malé slimáčiky s drobnými ulitkami na chrbtovej strane, ktoré postupne dorastajú. Dospievajú asi za tri roky. Podobne ako ostatné druhy aj slimák vápnik na stavbu ulity získava z okolitého prostredia a uskladňuje ho v tráviacej žľaze.

Živí sa zelenými rastlinami aj na opadanom ovocí. Dožíva sa 5 až 10 rokov.

Najčastejšie môžeme slimáka záhradného vidieť v období párenia za vlhkého a daždivého počasia. V období letného sucha sa slimák zaťahuje do ulity a otvor ulity uzaviera blanitým viečkom, v zime sa zahrabáva do vrstvy napadaného lístia a ulitu uzavrie vápnitým viečkom.

Najväčší suchozemský európsky ulitník. Schránka svetlohnedá až takmer biela s hnedými pozdĺžnymi pásmi, má guľovitý tvar, priemer 30 až 50 mm, hrubostenná, pravotočivá (spredu pri pohľade na ústie) s 5 až 6 klenutými závitmi.

Veľmi vzácne sa môže vyskytnúť aj jedinec s ľavotočivou schránkou.