Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky

trsteniarik škriekavý Acrocephalus arundinaceus

Detail druhu

Skupina biotopov

  • vodné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - svitanie
  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

  • Ikona - takmer ohrozený

Ilustrácia trsteniarika škriekavého (Acrocephalus arundinaceus)

Na Slovensku žije roztrúsené takmer na celom území okrem vysokých polôh, ale je zriedkavejší ako trsteniarik bahenný. Hoci údoliami riek zasahuje areál jeho rozšírenia až na stredné a severné Slovensko, vysoko do hôr nevstupuje. Sťahovavý, prilieta koncom apríla, odlieta v auguste až začiatkom septembra. Obýva trsťové porasty pri vodných nádržiach a močiaroch, najmä v nížinách.

Veľké, pevne spletené hniezdo je zavesené medzi niekoľkými zvislými steblami trste veľmi nízko nad vodou. Ako stavebný materiál používa samica listy tŕstia, ktoré najprv namáča do vody. Tak sú listy ohybnejšie a dajú sa lepšie zapliesť okolo stebiel. V máji znáša 4-5 na modrastozelenom podklade tmavohnedo škvrnitých vajec veľkosti 22 x 16 mm. Inkubačný čas 14-15 dní, kŕmenie mláďat na hniezde 12-14 dní.

Živí sa hmyzom a inými článkonožcami, pravidelne loví aj drobné obojživelníky.

Trsteniarik škriekavý pri speve väčšinou obratne šplhá a následne sedí na steble trste tesne pod metlinou, prípadne prechádza zo stebla na steblo. Lieta pomaly a ťažkopádne so zľahka roztvoreným chvostom.

Najväčší z našich trsteniarikov, veľký približne ako drozd (D 16 - 20 cm, krídla 90 - 95 mm, chvost 75 mm). Vzhľadom na veľkosť a robustnú stavbu tela je pomerne ľahké ho odlíšiť od ostatných druhov trsteniarikov. Mladšie vtáky sú zvrchu červenohnedé, dospelé jednofarebne hnedé s belavým bruchom. Od nozdier nad oko sa tiahne výrazný bledší pásik.

Spev je hlasitý, hlboký a ďaleko počuteľný, sledy slabík sú v rovnomernom tempe, krátke, obsahujú drsné a škrípavé zvuky, ale aj melodické pasáže "karre-karre-karre-kíít-kíít dru-dru-dru-dru dore dore cííp cííp cííp". Varovanie znie ako drsné škriekavé "karrr".

Trvanie:12 sekúnd, veľkost:0.24 MB, Formát: mp3/ogg