Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Prečo prababička Príroda odstrihla orieškovi Hnedáčikovi z chvosta

oriešok hnedý Troglodytes troglodytes

Detail druhu

Skupina biotopov

  • lesné, vodné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň
  • Ikona - zima

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - svitanie
  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Ilustrácia orieška hnedého (Troglodytes troglodytes)

Rozšírený druh na vhodných miestach po celom území Slovenska. Vyskytuje sa od nížin až po hornú hranicu lesa. Stály a prelietavý. Obýva lesy v blízkosti potokov a vodných nádrží bahoté na hustý, spletitý podrast s vlh­kou pôdou.

Hniezdi v brehoch a priekopách, často vo vývratoch, medzi koreňmi stromov. Samček stavia guľaté hniezdo s bočným vchodom, umiestnené v poraste brečtana, dutinách stromov alebo múrov. Postupne postaví nie­koľko hniezd, väčšinou 3 až 6, z lístia, trávy, stoniek rastlín a machu, z ktorých si potom samice jedno vyberú. Keď si vyberie to naj­vyhovujúcejšie, vystelie ho perím. Za osobitne priaznivých podmienok prejavuje oriešok výrazný sklon k polygamii. Asi pätina samcov má dve ale­bo aj tri samice, čo najmä po tuhých zi­mách, keď mnohé oriešky uhynú, pomôže zvýšif počet potomstva. Vďaka tomu sa na­hradia už po dvoch-troch rokoch zimné stra­ty. Hniezdi dva razy do roka, prvý raz v apríli až v máji, druhý raz v júni až v júli. Samička znáša 5-7 na bielom podklade veľmi jemne červenkasto škvrnitých vajec veľkosti 16 x 12 mm. Inkubačný čas 14-16 dní, kŕmenie mláďat v hniezde 15-17 dní.

Potravou je hmyz a iné článkonožce (na jeseň aj plody).

S obľubou sa zdržiava na zemi a v blízkosti nej. Pohybuje sa po ze­mi a v nízkom podraste ako myš. Je veľmi pohyblivý, prediera sa vegetáciou a hľadá v každej pukline a skrýši potravu. Krátky, trepotavý let je rýchly a priamy. Nápadný znak orieška je krátky, vztýčený chvost a hrdzavohnedá a pásikovaná vrchná časť tela. Jeho prítomnosť je však nápadná iba počas hniezdenia. Vtom čase ho možno pozorovať pri jeho hlasnom, až "výbušnom" speve z vyvýšeného miesta, už za skorého brieždenia. Aktívny je aj cez deň a za súmraku.

Tretí z našich najmenších vtáčikov (dĺžka tela je asi 95 mm, krídla 46 mm, chvosta 32 mm). Svetlý žltohnedý nadočný pásik. Vrchnú časť má hrdzavohnedú s tmavým vlnkovaním, krátky chvost, krídla a boky priečne pásikavé, podchvostové krovky bielo bodkované, spodnú časť sivohnedú.

Spev je trilkovanie, "vý­bušné" a v pomere k drobnosti orieška prekvapujúco hlasné. Spev sa skladá zo zvučných trilkujúco znejúcich tónov. Vábením je krátke tvrdé "tek-tek-tek", varovným hlasom je ostré "cerrr-cerrr".

Trvanie:14 sekúnd, veľkost:0.29 MB, Formát: mp3/ogg