Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Ako zajac Ušiak ušiel pred ostrými pazúrmi výra Hnedoša

zajac poľný Lepus europaeus

Detail druhu

Skupina biotopov

  • lesné, nelesné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň
  • Ikona - zima

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - svitanie
  • Ikona - súmrak
  • Ikona - noc

Ochrana:

  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

  • Ikona - najmenej ohrozený

zajac poľný (Lepus europaeus)

V poľnohospodárskych oblastiach častejší ako v lesoch; no v poslednom čase sa jeho stavy v súvislosti s intenzifikáciou poľnohospodárstva veľmi znížili. Vďaka veľkej roz­množovacej schopnosti a spôsobu života v kultúrnej krajine zatiaľ prežil prenasledo­vanie dravcami aj človekom, smrtiacu auto­mobilovú dopravu, vyrušovanie voľne pobe­hujúcich psov a zmeny životného prostredia spôsobené intenzifikáciou poľnohospodár­stva. Či sa mu to podarí aj v budúcnosti, závisí od ochrany, ktorá sa mu poskytne.

Od mar­ca do októbra samica vrhá po 42 až 44-dňovej gravidite s otvorenými očami a úplne osrstené 2-4 mladé, ktoré sú krátko po narodení schopné behať a po ďalších 4 týždňoch sú samostatné. Ďalšie oplodnenie počas gravidity umožňuje dvojrohá maternica, v ktorej sa môžu vyvíjať staršie i mladšie embryá (superfetácia). Zajačica môže mať v krátkych odstupoch niekoľko vrhov. Táto vysoká rozmnožovacia schopnosť je dôležitá pre rýchle vyrovnávanie strát vplyvom vlhkého a chladného počasia. Ich predátormi sú šelmy a dravé vtáky.

Trus

Trus tvoria skoro guľaté bobky, uložené jednotlivo alebo v menších hromádkách, 1-1,8(2) cm veľké, z dvoch strán sploštené, v zime sú tvrdé, suché žltohnedé, v lete mäkšie tmavozelenohnedé až čierne s nepatrnou špičkou.

Odtlačky

Ilustrácia stôp zajacazajac poľný - odtlačky
Päť prstov v prednom a štyri v zadnom odtlačku; vzhľadom na ochlpenie, štyri prsty nie sú zreteľne vytlačené; dĺžka kro­ku je 50 cm a šírka rozkroku 7 - 10 cm; hopkajúci zajac kladie zadné nohy pred predné a zanecháva odtlačky až po päty; pri úteku sa pohybuje až 1 meter dlhými skokmi; stopy zadných nôh sú vytlačené pred prednými, pričom pravá predná stopa je posunutá do­zadu za ľavou prednou (p = 5 cm, z = 11 - 15 cm).

Požerky

V zime v mladinách a na okraji lesa pozdĺžne a plošné ohlodávanie na prízemnej časti kmeňa alebo konárov. Poškodenie na koreňoch alebo konároch do výšky 70 cm nad povrchom (napríklad snehu) a do hrúbky okolo 15 cm. Hlodanie nesúvislé, hrubé, zasahujúce do dreva. Stopy po po väčších hlodavých zuboch zajaca alebo králika (2 x 2 mm) sú vodorovné aj šikmé, časté je zahryznutie zdola nahor so zvyškami kôry dlhými 5-10 cm. Viditeľne odhryznuté časti kmeňov a konárov. Rezná plocha je viac alebo menej hladká, šikmá na os, bez stôp po zuboch a po okrajoch nerozstrapkaná. Konáre do hrúbky 1 cm a výšky asi 70 cm sú odhryznuté. Odhryznuté kúsky často visia na poškodenom mieste alebo ležia okolo stromu.

Zajac poľný nemá podzemný brloh ako krá­lik, len plytké ležisko vo vyššom trávnom poraste alebo odpočíva v plytko vyhrabanej kotlinke, kedy splynie s povrchom pôdy.

Tieto prevažne za súmraku aktívne zvieratá žijú často samotársky alebo v skupinových revíroch, ktoré obra­ňujú pred inými skupinami. Ako bežci na dlhé trate a dob­rí skokani spravidla prenasledovateľom unik­nú. Uši veľmi dlhé a pohyblivé, často sklopené, nie vztýčené ako u králika. K zemi pritlačené zajace takmer nemožno spozorovať.

Dĺžka 50 - 70 cm, hmot­nosť 3 - 7 kg; celkové zafarbenie zajaca je sivožlté na chrbte černasté; na krku a slabi­nách často s hrdzavým nádychom, brucho a vnútorné strany stehien biele; v zimnej srsti má na zadnej časti tela striebristý nádych; pĺzne na jar od februára do mája, na jeseň od septembra do novembra; pĺznutie sa začína od chrbta, postupuje k hlave a až potom na boky a brucho. Samice o niečo menšie ako samce.

Značne väčší ako králik divý. Žlto až hrdzavohnedý s dl­hými zadnými končatinami a ušnicami presa­hujúcimi dĺžku hlavy. Niektorí autori ho ešte pred nedávnom považovali za poddruh zajaca afrického (L. capensis europaeus).

Dĺžka tela 50-63 cm, Dĺžka chvosta 7,5-13 cm, Dĺžka chodidla (zadná končatina) 10-16,5 cm, Výška ušnice 9-13 cm; uši sú spravidla dlhšie ako 10 cm, majú čierne konce; vrchná strana bieleho chvosta je v strede čierna; zadné chodidlo dlhšie ako 10 cm; samica má 3 (niekedy až 5) párov mliečnych bradaviek; Hmotnosť 3-5 kg, samce z horského prostredia aj vyše 6 kg.

Väčšinou tichý, pri vystrašení prenikavé pískanie.