Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Ako motýľ Vidlochvostík skrz-naskrz premokol

vidlochvost ovocný Iphiclides podalirius

Detail druhu

Skupina biotopov

  • lesné, nelesné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - deň

Ochrana:

  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Ilustrácia 1

Areál jeho výskytu zasahuje do severnej Afriky a cez mierne pásmo Ázie až do Číny. Je rozšírený po celej Európe. Súčasný areál výskytu vidlochvosta ovocného je väčší ako v minulosti a aj početnosť jeho populácií je vyššia. V posledných rokoch sa častejšie začal objavovať aj v stredných a vyšších polohách, kde máva tiež dve generácie do roka ako v nižších polohách. Vyhľadáva najmä výslnné stráne s rozptýlenými porastmi trnky a hlohu, prípadne ovocné sady na podobných stanovištiach.

Spôsob života je podobný ako vidlochvosta feniklového. Guľovité zeleno žlté vajíčka kladie samica jednotlivo na rôzne dreviny čeľade ružovitých (Rosaceae), hlavne na čerešňu mahalebkovú, trnku, hloh, skalník, jarabinu, hrušku, dulu, čerešňu, višňu, slivku. Po 10 až 14 dňoch sa liahne černastá húsenica so štyrmi svetlo zelenými políčkami uprostred tela, neskôr je zelená s nezreteľnou belavou a svetlo hnedou kresbou. Celkove sa 4 krát zvlieka a starú kožku požiera. Dorastá do dĺžky asi 3 až 4 cm. Húsenica je veľmi málo pohyblivá, živnú rastlinu neopúšťa.

Vývoj húseníc rovnako starých je dosť rôzny, niektoré sa vyvíjajú rýchlejšie a tvoria druhú generáciu, iné sa premieňajú na hnedé kukly až v lete a prezimujú. Druh zimuje v štádiu kukly. Kukla meria asi 3 cm. Letná kukla je vždy zelená, prezimujúca tmavá. Motýľ žije 2 až 4 týždne. Predpokladom existencie druhu je členitá krajina s rozptýlenými sadmi, porastmi trniek a hlohov, bez otravovania jedovatými chemickými prostriedkami.

Motýle možno pozorovať vo dvoch generáciách od apríla do septembra. Hlavnými živnými rastlinami vyhľadávanými motýľmi prvej generácie ako zdroj nektáru, je trnka, orgován a iné dreviny, v lete rôzne druhy bylín. Je to dobrý letec, jeho let je charakteristický častým plachtením a je schopný prekonávať aj väčšie vzdialenosti. Motýle sa, rovnako ako u vidlochvosta feniklového, často zhromažďujú okolo vyvýšených krajinných dominánt a najaktívnejšie sú na poludnie. Kopulácia jedincov trvá asi hodinu.

Rozpätie krídiel motýľa je 5 až 8 cm. Samec a samica sa veľmi podobajú. Jeden z našich najpôvabnejších druhov veľkých motýľov.

Od podobného vidlochvosta feniklového sa odlišuje celkove svetlejším sfarbením, dlhšími ostrohami a priečnymi tmavými pásmi na krídlach. Stred oka na ZK nie je červený, ale zrenica je naopak modrá.