Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky S čím si žltochvost Sadziarik začiernil svoje perie?

žltochvost domový Phoenicurus ochruros

Detail druhu

Skupina biotopov

  • nelesné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - svitanie
  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Ilustrácia žltochvosta 1

Obýva skalnaté oblasti, zanedbané budovy. Pôvodne hniezdil v skalných štrbinách. Zatiaľ čo žltochvost lesný hniezdi vyslovene v dutinách, žltochvost do­mový využíva na hniezdenie rôzne polodutiny, výklenky či štrbiny v stenách. Hniezdo umiesťuje za strešné trámy, v dierach po tehlách v múre, skalnatých rímsach, pod mostami alebo aj v dutine na zemi.

Hniezdo je akoby voľne pospájaná čaša zo suchej trávy a rastlinných stoniek. Vystlané je vlnou, srsťou a perím. Stavia ho samica.

Potrava: Hmyz, pavúky a mnohonôžky, príležitostne aj bobule.

Žltochvost zvyčajne spieva z budov. Ozýva sa skôr ako iné vtáky, eš­te za úplnej tmy trilkovltým spevom so štrkotavou melódiou, sediac vysoko na streche. Pri pohľade zozadu a počas letu je nápadný hrdzavý trtáč a chvost, ktorý je navyše v strede tmavší.

Samce sú nápadné takmer čiernym sfarbením, ktoré kontrastuje s bielym poľom na krídle. Ročné samce sú na jar ešte veľmi podobné samiciam a iba malá časť z nich je v tom čase už tma­vo sfarbená. Mláďatá sú hnedšie ako samica a sú drobno škvrnité na vrchnej aj spodnej časti. V zime je operenie hnedšie, a tak sa javí aj menej škvrnité. Chvost a trtáč obidvoch žltochvostov hrdzavočervené.

Samice sú prevažne matne sivohnedé. Mladé vtáky sú tmavšie ako mladé žltochvosty lesné a spodnú stranu tela majú menej škvrnitú. Kormidlové perá pri koreni hrdzavé, konce hnedé. Hroty 2.letky najmenej 8 mm od vrcholu krídla, vonkajšia zástavica pri vrchole tiež pri 6. letke zúžená (rozdiel od žltochvosta lesného.

Sledy slabík sú rovnako ako pri žltochvostovi lesnom trojslabičné a za­čínajú sa radom tónov "jir-tititi", potom s vŕz­gavým zasyčaním, následne sa sled končí niekoľkými hvízdavými tónmi. Vábením je často drsné "níít" alebo "híít-tek-tek".

Trvanie:17 sekúnd, veľkost:0.33 MB, Formát: mp3/ogg

Trvanie:32 sekúnd, veľkost:0.62 MB, Formát: mp3/ogg