Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky Ako užovka Žofka skoro zamrzla

užovka obojková Natrix natrix

Detail druhu

Skupina biotopov

  • nelesné, vodné

Výskyt počas roka:

  • Ikona - jar
  • Ikona - leto
  • Ikona - jeseň

Aktivita počas dňa:

  • Ikona - deň
  • Ikona - súmrak
  • Ikona - noc

Ochrana:

  • Ikona - Bernský dohovor
  • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

  • Ikona - najmenej ohrozený

Ilustrácia užovky 1samce do 82 (100) cm, samice až do 110 (125) cm

Náš najrozšírenejší had. Obýva močiare, podmáčané miesta, okraje jazier, riek či potokov.

Párenie nastáva začiatkom mája a mladé sa liahnu po 60-75 dňoch, majú 11-22cm. Samičky kladú vajíčka do tlejúcej vegetácie. Teplo, ktoré takto vzniká, napomáha urýchľovať vývoj vajíčok. Ak ide o výhodné a obľúbené miesto, môže sa stať, že tam kladie aj viac samičiek naraz.

Najčastejšou potravou sú žaby, obojživelníky a ryby.

I na miestach výskytu ľahko uniká pozornosti, pretože sa ukrýva v močiaroch a vo vegetácii. Keď je odhalená syčí a nafukuje svoje telo, aby sa tak stal väčším ako v skutočnosti je. Ďalším spôsobom obrany je predstieranie "smrti", kedy upadne do strnulého stavu s bruchom nahor s vyvrátenou hlavou, otvorenou papuľou a jazykom voľne vyplazeným von. Súčasne vylučuje z kloakálnych žliaz zapáchajúci sekrét. Takéto správanie je však inštinktívne a po čase sa preberie a snaží ujsť. Ide o aktívneho lovca, ktorý často svoju korisť spozoruje až keď ju vyplaší. Na stanovištiach, kde prezimuje ďalej od vody, na jar po oteplení dochácza k postupnej migrácii k brehom vôd, avšak kým sa voda neoteplí, do vody vstupuje len minimálne. Dobre pláva a potápa sa.

Vajcovítá hlava oddelená od tela zúžením; za hlavou má dve žlté škvrny s čiernou obrubou; farba tela je hnedá, sivozelená alebo olivovozelená s tmavými škvrnami po bokoch tela; štíhle telo plynule prechádza do chvosta a je pokryté kýlovitými šupinami. Vzácnejšia je jej forma s dvomi pozdĺžnymi bielymi pásmi na chrbte (var. persa) a môže mať aj čisto čierne sfarbenie. Oči sú veľké, zrenice kruhovitého tvaru, dobre prispôsobené dennej aktivite.

Keď je odhalená a nemá možnosť bezpečne uniknúť, syčí.