Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas živočíchov

Vysvetlivky

hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Detail druhu

Skupina biotopov

 • nelesné

Výskyt počas roka:

 • Ikona - jar
 • Ikona - leto
 • Ikona - jeseň
 • Ikona - zima

Aktivita počas dňa:

 • Ikona - svitanie
 • Ikona - deň
 • Ikona - súmrak

Ochrana:

 • Ikona - Bernský dohovor
 • Ikona - Natura 2000
 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Ilustrácia hrdličky záhradnej (Streptopelia decaocto)

Pôvodne indoafrický druh sa na Slovensku rozšíril v období 1936 - 1954 z Balkánu, z Grécka expandoval až do Nórska v období 1928 - 1961). Pozoruhodné je aj to, že v pôvodnom areáli je to hniezdič púští a stepí, ale v strednej a severnej Európe hniezdi v urbánnych celkoch. Uprednostňuje oblasti osídlené človekom pred neobýva­nou krajinou. Oproti hrdličke poľnej je voči človeku veľmi tole­rantná a často sa vyskytuje v záhradách.

Hniezdo si hrdličky záhradné stavajú na stromoch, často na ihličnanoch alebo na ovocných stromoch, prí­padne aj v hustom poraste brečtana husto rastúceho pri kmeni. Len zriedkavo zahniezdia na budovách. Podob­ne ako pri iných holuboch aj hrdličie hniezdo je riedka plošina z konárikov, niekedy vystlaná korienkami alebo trávovými steblami. Môže byť vo výške 1,5 až 15 m nad zemou.

Živí sa semenami, miestami sa priživuje na potrave hydiny, ale požiera aj drobné plody a odpadky zo záhrad.

Ako iné holuby, aj ona často pi­je a preto ju láka všade dostupná voda. Počas letu, ktorý je rých­ly a priamy, možno na hrdličke záhradnej rozoznať cha­rakteristické sfarbenie chvosta, ktorý je zospodu pri ko­reni čierny, koncová polovica je svetlá.

Celková dĺžka 28 cm, vrch tela sivohnedý, na krku úzky čierny priečny pásik, prsia s ružovkastým nádychom. Najzreteľnejším znakom je úzky čierny, bielo lemovaný pásik okolo zadnej časti krku. Mladé vtáky ho majú málo výrazný alebo úplne chýba.

Pri mláďatách biely koniec zasahuje nanajvýš do 1/4 zástavice, pri mladých jedincoch v 1. až 3. roku do 1/3 a vo 4. roku takmer do polovice a neskôr do polovice a viac. Dúhovka dospelých červená, mladých hnedastá.

V ranných hodi­nách často počuť jej jednotvárne, stále sa opakujúce vola­nie skladajúce sa z troch slabík znejúcich ako hlboké "hu-hú-hu" na krátke počutie príjemné, ale keďže ho hrdličky opakujú vytrvalo po dlhý čas..

Trvanie:3 sekúnd, veľkost:0.06 MB, Formát: mp3/ogg