Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Výskum nepôvodných (inváznych) druhov

Rubrika: Poradňa 23. 2. 2017 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Výskum nepôvodných (inváznych) druhov

Svetový trend nárastu počtu nepôvodných (inváznych) druhov živočíchov a rastlín je najintenzívnejší v histórii.

Svetový trend nárastu počtu nepôvodných druhov živočíchov a rastlín je najintenzívnejší v histórii. Viac než tretina druhov bola zavlečená do európskych krajín medzi rokmi 1970 a 2014, ukázal  to výskum medzinárodného tímu vedcov.

Vedci vytvorili a analyzovali databázu s viac než 45 000 záznamami o 16 000 druhoch s údajom, kedy a kde bol nepôvodný druh zaznamenaný na určitom území. Podľa výskumu, 37 percent všetkých druhov bolo zavlečených do krajín v posledných 40 rokoch. V roku, keď bola intenzita najväčšia, bolo takto zavlečených 545 nových druhov, teda 1,5 druhu za deň!

Kvôli zrýchľovaniu rozširovania  nepôvodných organizmov sú jednotlivé oblasti a ich fauna a flóra na celom svete stále viac a viac podobnejšie. Negatívne je to najmä preto, že vytláčajú a niekde spôsobujú aj vymieranie pôvodných druhov.

Vplyv na rozširovanie nepôvodných (inváznych)  druhov majú aj ľudia. Výskum ukázal previazanosť introdukcie nepôvodných inváznych rastlín v dôsledku zvýšeného záujmu o okrasné záhradníctvo v 19. storočí.