Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Vydali sme Záverečnú správu školského programu Na túru s NATUROU

Rubrika: Poradňa 22. 6. 2020 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Vydali sme Záverečnú správu školského programu Na túru s NATUROU

Školský program Na túru s NATUROU bol spustený v roku 2009. Za roky svojej existencie si našiel mnohých fanúšikov z radov učiteľov, aj žiakov. Prieskumné skupiny prostredníctvom neho usilovne mapovali krásy našej prírody. Zapojilo sa 230 skupín zložených z 1257 prieskum­níkov. V Galérii nájdených druhov bolo zaznamenaných 2359 záznamov o výskyte mapovaných rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa vyskytovali na 327 lokalitách.

Mnohé skupiny sa zapojili aj do rôznorodých sprievodných súťaží: Oči na stopkách, Mapovanie inváznych rastlín, Súťaž o najkrajšie kŕmidlo a vtáčiu búdku či Skutok pre mokraď.

V septembri 2019 bol školský program ukončený. Všetky informácie o programe, jeho priebehu, sprievodných súťažiach a vydaných publikáciách sme spracovali do Záverečnej správy školského programu Na túru s NATUROU. Spolu s prílohami má 41 strán.

Webová stránka zostáva dostupná

Napriek ukončeniu programu zostáva web stránka  funkčná a bude naďalej slúžiť ako vzdelávací a informačný portál. Obsah stránok, už ale nie je ďakej aktualizovaný.

Veríme, že vám na školský program ostanú pekné spomienky a pri práci s deťmi budete naďalej čerpať zo zaujímavých údajov na stránke.

Stiahnite si Záverečnú správu školského programu Na túru s NATUROU (20 MB, .pdf).