Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Milí kamaráti Naturáci

Rubrika: Poradňa 26. 2. 2018 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Milí kamaráti  Naturáci

V starom roku (15. decembra 2017) vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia súťaž o najkrajšiu, najlepšiu vtáčiu búdku, či kŕmidlo, ktoré ste mali za istých podmienok vyhotoviť a informovať nás o tom na stránke Programu Na túru s Naturou.

Veríme, že práve vy ste zhotovili tie najkrajšie búdky, či kŕmidlá, len ešte je potrebné to podľa pokynov súťaže zverejniť, aby ste mohli zabojovať o zaujímavú cenu.

Vaši predchádzajúci súperi si vybojovali zaujímavú exkurziu. Verím, že sa svoje príspevky začnete publikovať. Ešte raz Vám zopakujeme podmienky súťaže:

Úlohou je zostrojiť tú najkrajšiu a najlepšie slúžiacu vtáčiu búdku, či kŕmidlo pre lietajúcich priateľov, ktorú umiestnite vo vašej školskej záhrade. Avšak úloha pokračuje - budete sledovať a monitorovať vtáctvo, ktoré sa v nej zastaví!

Na to, aby ste boli zaradení do hodnotenia je potrebné, aby ste svoju vtáčiu búdku, kŕmidlo odfotografovali a to 1. na začiatku ( príprava , materiál, kto to bude vytvárať - prac. skupina) 2. počas výroby ( fotografia z čiastočnej práce, ako postupujete) a 3. na záver (fotografia umiestnenia hotovej vtáčej búdky, kŕmidla v školskej záhrade) - t. z. 3 fotografie spolu s celou prieskumnou skupinou. Tieto fotografie s krátkym popisom, či článkom, kde a ako ste majstrovali vtáčiu búdku, kŕmidlo umiestnite v rubrike Ekologické projekty.

Zároveň však budeme od vás očakávať príspevky z monitorovania vtáčej búdky, kŕmidla (vtáctva, či živočíchov), ktoré budete v rámci programu fotografovať, publikovať spolu s krátkym popisom, či článkom v rubrike Oči na stopkách.

Tie prieskumné skupiny, ktoré dodržia všetky vyššie spomínané kroky a teda budú mať publikovanú, nielen dokumentáciu ako zostrojovali búdku, kŕmidlo ale čo najviac fotografií z monitorovania jednotlivých druhov živočíchov, budú zaradené do hodnotenia. Za každú fotografiu spolu s článkom dostane prieskumná skupina bod. Kto získa najviac bodov, bude víťazom. Ak by sa niektoré prieskumné skupiny bodovo zhodovali, bude nasledovať žrebovanie!

Príspevky môžete publikovať cez svoje staré konto v programe Na túru s Naturou alebo noví záujemci si vytvoria nový účet prieskumnej skupiny v programe

Súťaž ešte stále trvá a to do 15. marca 2018!

Pre víťazov čaká zaujímavá cena!