Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Školský program Na túru s NATUROU ukončený

Rubrika: Poradňa 29. 10. 2019 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Školský program Na túru s NATUROU ukončený

Školský program Na túru s NATUROU bol spustený v roku 2009. Za roky svojej existencie si našiel mnohých fanúšikov z radov učiteľov, aj žiakov.

Prieskumné skupiny prostredníctvom neho usilovne mapovali krásy našej prírody. Do mapovania sa zapojilo 230 skupín zložených z 1257 prieskumníkov. Bolo nájdených 2359 rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa vyskytovali na 327 lokalitách. Mnohé skupiny sa zapojili aj do rôznorodých sprievodných súťaží: Oči na stopkách, Mapovanie inváznych rastlín, Súťaž o najkrajšie kŕmidlo a vtáčiu búdku či Skutok pre mokraď.

Ale všetko sa raz končí...

Preto vám oznamujeme, že školský program Na túru s NATUROU je od školského roka 2019/2020 ukončený. Radi by sme poďakovali všetkým prieskumníkom za váš entuziazmus a energiu pri mapovaní druhov, za vašu otvorenú myseľ a oči na stopkách, ktoré upozorňovali na mnohé problémy životného prostredia. Veľké ďakujem patrí aj skupinám, ktoré realizovali rôzne projekty, či už čistili znečistené lokality, zachraňovali zranené živočíchy alebo stavali búdky pre vtáky. Nezabúdame ani na učiteľov, ktorí žiakov motivovali, viedli k spoznávaniu a ochrane prírody a častokrát vykročili z triedy do najlepšej vonkajšej učebne, akou je príroda.

Napriek ukončeniu programu, web stránka  ostáva funkčná a bude naďalej slúžiť ako vzdelávací a informačný portál. V najbližšom období pripravujeme záverečnú správu o školskom programe Na túru s Naturou, ktorá bude na web stránke dostupná v elektronickej podobe.