Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
Laura Lacza
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
20. októbra 2016 14:21
Fotografia  druhu  Agát biely