Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská v atlase inváznych rastlín

zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská Solidago canadensis, Solidago gigantea

Autor:
Mgr. Veronika Uličná
Skupina:
Mladí lesníci
Zachytené dňa:
10. novembra 2016 15:31
Fotografia  druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská