Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Netýkavka žliazkatá netýkavka žliazkatá v atlase inváznych rastlín

netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

Autor:
Magdaléna Salajová
Skupina:
Invázisti
Zachytené dňa:
9. októbra 2016 0:00
Poznámka:

Statná bylina v blízkosti brehu rieky Kysuca husto obrastala jej breh.

Fotografia  druhu  Netýkavka žliazkatá