Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Ambrózia palinolistá ambrózia palinolistá v atlase inváznych rastlín

ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia

Autor:
Mgr. Martina Jalovičárová
Skupina:
Invázisti
Zachytené dňa:
22. novembra 2016 0:00
Fotografia  druhu  Ambrózia palinolistá