Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
Ing Monika Melišová
Skupina:
Rybičky
Zachytené dňa:
3. júla 2017 12:47
Fotografia  druhu  Agát biely