Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Beztvarec krovitý beztvarec krovitý v atlase inváznych rastlín

beztvarec krovitý Amorpha fruticosa

Autor:
Mgr. Anita Szabó Révész
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
28. septembra 2017 13:03
Fotografia  druhu  Beztvarec krovitý