Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Bianka Csermák
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
2. októbra 2017 15:10
Fotografia  druhu  Sumach pálkový