Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Ambrózia palinolistá ambrózia palinolistá v atlase inváznych rastlín

ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia

Autor:
Dorka Szarka
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
1. októbra 2017 13:38
Fotografia  druhu  Ambrózia palinolistá