Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Hviezdnik ročný hviezdnik ročný v atlase inváznych rastlín

hviezdnik ročný Stenactis annua

Autor:
Dorka Szarka
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
2. októbra 2017 14:47
Fotografia  druhu  Hviezdnik ročný