Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Pavinič päťlistý pavinič päťlistý v atlase inváznych rastlín

pavinič päťlistý Parthenocissus quinquefolia

Autor:
Gréta Csere
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
12. októbra 2017 14:50
Fotografia  druhu  Pavinič päťlistý