Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Slnečnica hľuznatá slnečnica hľuznatá v atlase inváznych rastlín

slnečnica hľuznatá Helianthus tuberosus

Autor:
Gréta Csere
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
1. októbra 2017 13:45
Fotografia  druhu  Slnečnica hľuznatá