Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Pajaseň žliazkatý pajaseň žliazkatý v atlase inváznych rastlín

pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima

Autor:
Gréta Csere
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
26. októbra 2017 14:42
Fotografia  druhu  Pajaseň žliazkatý