Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Agát biely agát biely v atlase inváznych rastlín

agát biely Robinia pseodoacacia

Autor:
Gréta Csere
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
1. októbra 2017 13:47
Fotografia  druhu  Agát biely