Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  roháč obyčajný roháč obyčajný v atlase živočíchov

roháč obyčajný Lucanus cervus

Autor:
Alexandra Morozová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
17. júna 2017 13:00
Poznámka:

Roháč obyčajný- les Bačkov

Fotografia  druhu  roháč obyčajný