Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jež bledý / jež východný jež bledý / jež východný v atlase živočíchov

jež bledý / jež východný Erinaceus roumanicus

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
14. apríla 2010 16:00
Fotografia  druhu  jež bledý / jež východný