Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Ako hľadať a spoznávať bezstavovce?

Rubrika: Poradňa 25. 4. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Ako hľadať a spoznávať bezstavovce?

Entomologické pomôcky sú veľmi rôznorodé a každá jedna pomôcka je prispôsobená práve na efektívny zber špecifickej skupiny bezstavovcov.

V rámci programu Na túru s NATUROU sa často vydávate do terénu, kde sa snažíte nájsť rôzne druhy živočíchov a rastlín, určiť ich a následne zverejniť fotografie na internete. Často krát sa Vám určite stalo, že ste chceli vidieť konkrétny druh, avšak práve v ten deň ste nemali šťastie a nepodarilo sa Vám to.Najmä v prípade bezstavovcov je ich hľadanie pomerne náročné a to aj v prípade vedomosti, že sa daný druh bezstavovca sa na lokalite určite vyskytuje.

Príčiny neúspechu môžu byť rôzne. Vzhľadom na malé rozmery tela bezstavovcov, spôsob života a ďalšie faktory je hľadanie špeciálne jedného druhu doslova umenie. Prirovnanie, že je potrebné hľadať "ihlu v kope sena" je určite na mieste. A práve z tohto dôvodu sa za pomerne dlhé obdobie experti snažili zjednodušiť prácu v teréne, používajú rôzne "zlepšováky", pomôcky, ktoré im hľadanie a zbieranie jednotlivých druhov bezstavovcov značne uľahčujú. Tieto pomôcky sa odborne nazývajú entomologické pomôcky. Entomologické pomôcky sú veľmi rôznorodé a každá jedna pomôcka je prispôsobená práve na efektívny zber špecifickej skupiny bezstavovcov. Pomôcky využívajú pri odchyte bezstavovcov prostredníctvom rôznorodých metód.

Základné metódy prieskumu bezstavovcov

Obrázok 1Obr.1 Smýkanie vegetačného krytu smýkadlom

Individuálny zber subadultných a adultných exemplárov z vegetácie, pôdy, hrabanky, skál a pod.

V podstate ide o metódu, pri ktorej podľa skúseností a poznania druhu a úsudku expert hľadá jednotlivo na pravdepodobných miestach výskytu. Jedná sa napr. o hľadanie pod kameňmi, pod kôrou stromov, jednoducho na miestach, kde je pravdepodobné, že daný druh by sa mohol vyskytovať.

Smýkanie vegetačného krytu smýkadlom

Pri tejto metóde expert používa smýkadlo, pohybuje sa v línii a jednoduchými pohybmi sa snaží zachytiť jedince nachádzajúce sa v trávnatom poraste. Po zozbieraní dostatočného množstva materiálu expert pretriedi a oddelí bezstavovce od zvyškov častí rastlín, ktoré napadali do uzavretej časti smýkadla.

Obrázok 2Obr. 2 Oklepávanie konárov stromov a kríkov do oklepávačov

Oklepávanie konárov stromov a kríkov do oklepávača

Jednoduchá metóda, pri ktorej expert pomocou palice udiera do spodných konárov stromov alebo kríkov a bezstavovce padajú na pripravené plátno, kde sú následne pozorované. Výhoda spočíva najmä v tom, že vidieť bezstavovca na konári je veľmi ťažké, ale na bielom prázdnom plátne spozorovať ich je už jednoduché.

Preosievanie hrabanky a detritu cez osievadlá s rôznym priemerom sita

Preosievanie sa robí predovšetkým v jarných a jesenných mesiacoch v lesoch v čase, kedy je všade dostatok lístia a hrabanky. Lístie a hrabanka sa preoseje cez hrubšie a jemnejšie sito a jemný detrit padá do zaviazaného vreca spolu z bezstavovcami. V jemnom materiály je potom jednoduché oddeliť bezstavovce od jemnej hrabanky a zvyškov listov.

Použitie kartónových pásov, nedeštrukčne uchytených po obvode kmeňov stromov pre odchyt druhov žijúcich na kôre stromov

Veľmi jednoduchá metóda, ktorá sa používa pri skúmaní bezstavovcov, ktoré sú viazané na stromy, predovšetkým na kôru stromov. Umiestnený kartón zakrytý fóliou z dôvodu ochrany pred vlhkosťou simuluje kôru stromu a bezstavovce využívajú kartón ako prirodzený úkryt pred chladom a predátormi. Po čase dlhom zhruba mesiac je možné kartón zložiť dole a detailne prehľadať všetky škáry, v ktorých sa jednotlivé druhy bezstavovcov  mohli ukryť.

Obrázok 5Obr. 5 Použitie D-vac samplera

Použitie D-vac samplera na zber epigeických druhov

Ku tradičným, rokmi overeným metódam postupne pribúdajú aj nové moderné metódy, pri ktorých sa využíva moderná technika. Experti sú veľmi vynaliezaví a pri tejto metóde v podstate vysávajú bezstavovce z povrchu pôdy pomocou prístroja, ktorý je špeciálne upravený na tento účel. Pomocou tejto metódy je možné odchytiť aj veľmi drobné bezstavovce, ktoré je veľmi ťažké vidieť voľným okom a zozbieraný materiál sa často krát neskôr spracováva pod lupou.

Obrázok 6Obr. 6 Použitie zemných pascí

Použitie zemných pascí

Zemné pasce sú základnou metódou odchytu bezstavovcov, aj tých, ktoré sú aktívne v noci. Zakopaný pohár do zeme, zakrytý strieškou plní úlohu pasce veľmi dobre. Bezstavovec padne do pohára a nemôže vyjsť von. Pri tejto metóde je však potrebné dbať na častú kontrolu pasce, lebo padnuté bezstavovce medzi sebou súperia a môžu rýchlo uhynúť.

Samozrejme pri  uskutočňovaní výskumu existuje mnoho ďalších metód podľa špecifík jednotlivých skupín bezstavovcov, ale vyššie popísané základné popísané metódy úplne postačujú na základný odchyt a následné pozorovanie. Avšak je potrebné dávať pozor a neuskutočňovať tieto metódy v chránených územiach, kde je na aktivity takéhoto typu potrebná výnimka zo zákona. Ak si však umiestnite napr. kartónový pás na ovocný strom vo vašej záhradke a budete pozorovať bezstavovce, ktoré sa do neho nasťahujú budeme veľmi potešený vašim záujmom o malé tvory a vy budete mať určite radosť zo spoznávania nových druhov, ktoré tu s nami žijú už od nepamäti.

Text a foto: Mgr. Ján Černecký