Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Ako je to s drobnými živočíchmi v zimnom období?

Rubrika: Poradňa 30. 1. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Ako je to s drobnými živočíchmi v zimnom období?

Bezstavovce nemajú hrubý kožuch medveďa, ktorý ich zahreje v mrazivých dňoch ani krídla vtáka, ktoré by ich preniesli niekde, kde je príjemne teplo.

Bezstavovce nemajú hrubý kožuch medveďa, ktorý ich zahreje v mrazivých dňoch ani krídla vtáka, ktoré by ich preniesli niekde, kde je príjemne teplo. Patria k studenokrvným živočíchom, čiže ich teplota závisí od teploty okolitého prostredia. Sú krehké, jemné a rýchlo by primrzli. Samozrejme, že sa chcú vyhnúť takejto situácii a preto spravia všetko preto, aby sa dočkali prvých teplejších jarných dní. V zime sú vystavené dvom veľkým nástrahám: nízkym teplotám a nedostatku potravy.

Obrázok 1: Fotografia skaliarky

Obr. 1: Samica skaliarky (Gnaphosidae) s vajíčkami, ktoré sú ochránené

pavučinovým obalom

Včely, ktoré žijú v jednom spoločenstve sa na zimu zhlukujú a takto si udržiavajú teplo a odolávajú nízkym teplotám, využívajú pri tom zásoby medu aby neuhynuli od hladu. Niektorý hmyz naopak upadne do stavu strnulosti kedy sa nedokáže pohnúť. Závisí v akom štádiu vývoja sa hmyz alebo iné bezstavovce nachádzajú. Napr. samice pavúkov, ktoré sa pária v období leta vytvoria pomocou pavučinového vlákna dokonalý tesniaci obal pre vajíčka, ktorý ich ochráni dlhé mesiace počas jesene a zimy. Oni samé väčšinou uhynú už počas jesene.

Obrázok 2: Fotografia larvy roháča

Obr. 2: Larva roháča veľkého (Lucanus cervus)

Pavúky ale dokážu prezimovať aj komfortnejším spôsobom, ktorý nás ľudí možno nie vždy poteší. Utiahnu sa niekde kde je teplejšie a to je často krát v ľudských príbytkoch. Potom nám nič iné nezostáva len sa nachvíľku podeliť o teplo a vhodné prostredie s týmito osemnohými kamarátmi. Modlivkymotýle môžeme veľakrát objaviť ukryté v štádiu kukly. Motýlechrobáky dokážu prezimovať aj ako dospelé jedince schované pod kameňom, padnutým lístím, v hrabanke. Vďaka špeciálnym chemikáliám (pripomínajú nemrznúcu zmes v našich automobiloch), ktoré sa v ich tele vylučujú, nezamrznú. Larvy chrobákov, ktoré žijú v zemi pod padnutými kmeňmi stromov sú izolované od najväčších mrazov vrstvou dreva, lístia a zeminy.

Obrázok 3: Fotografia pavúka

Obr. 3: Januárový hosť - pavúk na snehu

Preto nás môže veľmi prekvapiť, keď sa vyberieme v januári na prechádzku zasneženou krajinou a po snehu sa veselo "špacíruje" pavúk akoby mu mrazy vôbec nevadili. Čo môže na snehu hľadať a prečo neoddychuje schovaný niekde pod uschnutým listom? Niektorým druhom pavúkov totižto ani mrazy nebránia v pohybe. Presúvajú sa zo stromov dole na zem -migrujú a tak ich nájdeme aj na snehu v lese. Niektoré nestratia ani apetít a vyberú sa na lov. Pavúky z čeľade Linyphiidae (plachtárkovité) dokonca vedia využiť aj odtlačok chodidla lesnej zveri v snehu a upriasť na ňom sieť. Nerobia to zbytočne. V zime sú totižto aktívne aj drobné chvostoskoky (Collembola), ktoré keď raz skočia do siete pavúka nemajú šancu na únik.

Bezstavovce sú zaujímavou skupinou pre pozorovanie a aj v zimnom období, v čase, keď by sme ich aktivitu neočakávali, je možné v zdanlivo "spiacej" krajine nájsť mnoho známok pretrvávajúceho života.

Obrázok 4: Fotografia kolónie cifruší

Obr.4 Cifruše bezkrídle (Pyrrhocoris apterus) zimujú spoločne v kolóniách