Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Ako poznávať listnaté dreviny v zime?

Rubrika: Poradňa 10. 1. 2011 Autor:
Ikona článku Ako poznávať listnaté dreviny v zime?

Mohlo by sa zdať, že v zime sa dajú len veľmi ťažko poznávať jednotlivé druhy listnatých drevín. Opak je však pravdou.

V tomto období môžete pozorovať v pazuchách listov (pazušné) a na vrcholoch stoniek (terminálne) založené púčiky. Sú to dôležité orgány drevín, v ktorých sa nachádzajú základy budúcich:

  • listov - listové púčiky
  • kvetov - kvetné púčiky alebo
  • listov aj kvetov  - zmiešané púčiky.

Pre väčšinu rodov a druhov sú charakteristické, preto sú dôležitými pomocníkmi pri určovaní drevín v zimnom období. Na stonke sú postavené striedavo, protistojne alebo praslenovito. Sú buď sediace, takýto typ sa vyskytuje pri väčšine našich drevín. Stopkaté  má napríklad jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Ďalším rozlišovacím znakom je ich veľkosť a tvar. Veľmi malé púčiky má trnka obyčajná (Prunus spinosa), strednej veľkosti sú púčiky líp a javorov, veľké má pagaštan konský (Aesculus hippocastanum). Tvar púčikov môže byť rôzny, ale pre jednotlivé druhy drevín  stály. Guľatý tvar  púčika má napríklad drieň obyčajný (Cornus mas), lieska obyčajná (Corylus avellana), vretenovitý buk lesný (Fagus sylvatica).

Povrch púčika je pokrytý kožovitými šupinami - púčikové šupiny. Tie vytvárajú akýsi obal púčika, ktorý ho chráni pred vyschnutím, prípadne mechanickým poškodením. Medzi drevinami nájdeme aj druhy, ktoré majú nahé, prípadné polonahé púčiky. Príkladom takýchto druhov je kalina siripútková (Viburnum lantana) alebo krušina jelšová (Frangula alnus). Polonahý púčik má baza čierna (Sambucus nigra). Počet púčikových šupín sa môže pohybovať v rozmedzí od 1 po 50. Pri určovaní však počítame len tie šupiny, ktoré vidíme na jeho povrchu. Medzi dreviny s jednou púčikovou šupinou patria vŕby, lipy majú dve šupiny, veľa šupín majú duby. Tvar šupín je pre jednotlivé druhy charakteristický. Ich povrch je holý, inokedy rôzne odetý. Ich farba môže byť rôzna. Niekedy sú púčikové šupiny jednofarebné. Výrazne hnedočervené sfarbenie púčikových šupín má javor mliečny (Acer platanoides). Dvojfarebné sfarbenie má javor horský (Acer pseudoplatanus). Jeho šupiny sú zelené s hnedým okrajom. Hnedé so sivastým okrajom má buk lesný (Fagus sylvatica).

Okrem týchto púčikov sa na rastlinnom tele môžu tvoriť vedľajšie - adventívne púčiky, ktoré vznikajú pri poranení stromu. Na odrezaných pňoch stromov sa z nich vytvárajú výmladky. Pri niektorých druhoch drevín sa okrem zreteľných - voľných púčikov vyskytujú skryté púčiky. S  takýmto typom sa stretávame pri agáte bielom (Robinia pseudoacaccia), ktorého púčiky sú schované pod napuchnuté listové vankúšiky.

Pri určovaní drevín nesmieme zabúdať aj na ďalšie znaky nachádzajúce sa na konároch. Ide hlavne o sfarbenie kôry konárika farbu, prítomnosť  rôznych útvarov na jeho povrchu ako sú korkové lišty, lenticely, tŕne, ostnelistové jazvy.

Bez väčšej námahy si môžete vytvoriť v zimnom období zbierku púčikov pozorovaných listnatých druhov drevín. Rovnako dlhé konáriky o dĺžke približne 15 cm môžete pripevniť k pevnému podkladu (kartón, lepenka) drôtom alebo niťou. Jednotlivé druhy následne určte a pomenujte.

.

Súvisiace odkazy:

Poznávanie drevín podľa kôry
Sledujte fenologické fázy stromov v projekte BEAGLE

.

.

.