Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Akreditované kontinuálne vzdelávanie

Rubrika: Poradňa 13. 2. 2014 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Akreditované kontinuálne vzdelávanie

Aj tento rok SAŽP organizuje kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov materských, základných a stredných škôl.

Vzdelávanie sa realizuje v rámci dvoch akreditovaných programov:

  • Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre materské školy (Rozhodnutie o akreditácii číslo 597/2011 - KV),
  • Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre základné a stredné školy (Rozhodnutie o akreditácii číslo 495/2011 - KV).

Uskutoční sa prezenčnou formou v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici, v mesiacoch marec - máj 2014, v trvaní 5 vzdelávacích dní. Úspešní absolventi vzdelávania získajú 9 kreditov.

Riadne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 28. februára 2014.

Viac informácií o vzdelávaní (obsah, požiadavky pre absolventa, spôsob ukončenia) nájdete v Pozvánke.

POZVÁNKA pre materské školy (120 kB, .pdf)
POZVÁNKA pre základné a stredné školy (125 kB, .pdf)

PRIHLÁŠKA na kontinuálne vzdelávanie (240 kB, .rtf)

Pracovný tím programu