Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Čestné uznanie ITAPA 2010 pre program Ekologická stopa

Rubrika: Poradňa 18. 11. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Čestné uznanie ITAPA 2010 pre program Ekologická stopa

V dňoch 9. až 10. novembra 2010 sa v Bratislave uskutočnil 9. ročník medzinárodného kongresu ITAPA (Information Technologies And Public Administration), organizovaný Asociáciou pre podporu ekonomickej liberalizácie (APEL). Kongres ITAPA je najvýznamnejším, najznámejším a najväčším IT podujatím na Slovensku, ktorého hlavným cieľom je prinášať informácie o najnovších projektoch, trendoch a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy.

Sprievodnou akciou kongresu je každoročne súťaž Cena ITAPA, ktorú Asociácia APEL vyhlasuje v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a časopisom o znalostnej ekonomike a technológiách eFOCUS. Cena ITAPA oceňuje najlepšie projekty, ktoré úspešne zrealizovali víziu modernizácie verejnej správy prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Porota súťaže hodnotí projekty v dvoch kategóriách - Nové služby a Zlepšovanie procesov. V tomto ročníku súťaže porota ocenila aj snahu zavádzať IT projekty do oblasti vzdelávania.

logo kongresu

Čestné uznanie ITAPA 2010 v kategórii Nové služby získal aj školský program Ekologická stopa, ktorého realizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

.

Čestné uznanie ITAPA 2010 získali tieto projekty:

 • Školský program Ekologická stopa
 • Stopline.sk
 • TelePresence

Výsledky súťaže boli vyhlásené 9. novembra na slávnostnom Galavečere ITAPA 2010. Ocenenie pre Slovenskú agentúru životného prostredia preberal jej riaditeľ Vladimír Benko.

Čestné uznanie ITAPA 2010 - Školský program Ekologická stopa
(z hodnotenia projektu)

Obrázok čestného uznaniaČestné uznanie ITAPA 2010 školskému programu Ekologická stopa

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom školského programu Ekologická stopa je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na planétu Zem. Skúmať každodenné rozhodnutia a hľadať správne voľby v prospech životného prostredia.
Tento edukačný program je postavený na práci s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy školy. Učiteľom poskytuje moderné vyučovacie metódy, námety pre projektové vyučovanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. Žiakom sprostredkúva nové vedomosti pomocou hravých aktivít počas samotného vyučovacieho procesu.

Prínos projektu pre cieľovú skupinu:
Cieľovou skupinou školského programu Ekologická stopa sú učitelia a žiaci materských, základných a stredných škôl v Slovenskej republike. Školský program ponúka všetkým druhom škôl interaktívnu učebnú pomôcku založenú na kalkulátore ekologickej stopy školy.
Prístupovým bodom ku kalkulátoru a bohatej ponuke elektronických aj tlačených vzdelávacích materiálov je webový portál programu www.ekostopa.sk.

Prínosom školského programu Ekologická stopa je skutočnosť, že pedagógom, žiakom a študentom atraktívnym spôsobom vysvetľuje vplyv človeka na planétu Zem. Žiaci majú možnosť uvažovať, hľadať riešenia a učia sa prijímať zodpovedné rozhodnutia.

Školský program Ekologická stopa je inovatívny edukačný program, prvý svojho druhu na Slovensku, ktorý SAŽP ponúka pre všetky druhy škôl v SR. Program poskytuje školám vhodný nástroj na medzipredmetovú výučbu environmentálnej výchovy. Dokumenty "Aktivity pre školy" sú pripravené pre jednotlivé druhy škôl, ročníky, predmety a tematické celky učiva tak, aby ich mohol využívať každý učiteľ.

Každá škola zaregistrovaná do programu získa:

 • oprávnenie používať on-line kalkulátor a počítať ekologickú stopu školy
 • interaktívnu učebnú pomôcku pre praktickú realizáciu environmentálnej výchovy a pre každého učiteľa
 • atraktívne vzdelávacie aktivity a materiály pre materské, základné aj stredné školy s odkazom na konkrétne tematické celky učiva
 • tlačené vzdelávacie materiály ku školskému programu, ktoré sa zasielajú na školy po ich registrácii
 • environmentálne ocenenie školy ako nástroj hodnotenia a medializácie environmentálneho správania školy

Školský program poskytuje školám interaktívnu učebnú pomôcku, s ktorou je možné pracovať počas celého školského roka s nasledovnou postupnosťou krokov:

 • učitelia sa oboznámia s teóriou ekologickej stopy
 • učitelia predstavia ekologickú stopu žiakom
 • žiaci si rozdelia úlohy a zbierajú (robia prieskum, hľadajú, merajú, počítajú) vstupné údaje pre kalkulátor ekostopy
 • žiaci s učiteľmi spolu počítajú ekologickú stopu svojej školy pomocou internetového kalkulátora na portáli
 • žiaci s učiteľmi analyzujú výsledky a spolu hľadajú riešenia ako môžu znížiť ekostopu školy žiaci a ako vedenie školy
 • škola získava certifikát ekologickej stopy a realizuje svoj Akčný plán na zníženie ekologickej stopy školy

Účasť všetkých škôl v školskom programe je bezplatná.

obrázok

Využívanosť služby:
V prvom roku realizácie (šk. rok 2009/2010) sa do školského programu Ekologická stopa zapojilo 340 materských, základných a stredných škôl, čo ho zaradilo medzi najúspešnejšie programy na Slovensku.

Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2009/2010 získalo 94 škôl z celého Slovenska. Certifikát sa každoročne udeľuje pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, 5. júna, každej škole, ktorá si do tohto dátumu vypočíta svoju ekologickú stopu vo všetkých 8 kategóriách spotreby v danom školskom roku.

Portál www.ekostopa.sk mesačne navštívi vyše 1300 unikátnych návštevníkov.

Prihlasovateľ a realizátor projektu:

 • Slovenská agentúra životného prostredia,
  Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania
  Tajovského 28
  975 90 Banská Bystrica

Viac informácií o kongrese ITAPA a Cene ITAPA 2010 nájdete na webovej stránke kongresu.

.

.

.