Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

EnvirOtázniky 2013

Rubrika: Poradňa 1. 3. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku EnvirOtázniky 2013

VIII. ročník olympiády o životnom prostredí určený pre II. stupeň základných škôl je vyhlásený.

Ilustračný obrázok

     Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, Slovenskej agentúry životného prostredia, vyhlásilo ôsmy ročník úspešnej olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky.

V predchádzajúcom ročníku sa do súťaže zapojilo vyše 1 300 žiakov z 222 základných škôl druhého stupňa.

Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

Olympiáda pozostáva z 10 otázok v každej z nasledovných oblastí:

  1. Európsky významne druhy rastlín a živočíchov
  2. Pôda
  3. Rašeliniská a mokrade
  4. Sídliskoví susedia
  5. Environmentalistika
  6. Zaujímavosti starého kontinentu

Termín uzávierky súťaže je 30. apríla 2013.

Traja najúspešnejší riešitelia získajú zaujímavé a hodnotné vecné ceny. V tomto ročníku špeciálnu cenu do súťaže venuje Európska environmentálna agentúra (EEA).

Pracovný tím programu