Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Enviróza – odštartované

Rubrika: Poradňa 11. 10. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Enviróza – odštartované

Slovenská agentúra životného prostredia odštartovala nový školský program pod názvom Enviróza.

Enviróza je zameraná na mapovanie environmentálnych záťaží na Slovensku. Hlavným cieľom je získavanie a šírenie informácií o tejto problematike. V prenesenom slova zmysle ide o pozitívnu nákazlivú chorobu, o akúsi environmentálnu epidémiu či dokonca vírusové šírenie informácií o tejto problematike.

Program prebieha vo formáte outdoorovej hry prostredníctvom webového portálu www.enviroza.sk, a to v troch krokoch: hráči počas hry hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú.

Nainfikovať vírusom Envirózy a stať sa hráčmi v školskej hre môžu žiaci, študenti a učitelia II. stupňa základných škôl a stredných škôl.

Školu do hry registruje učiteľ (prípadne vedúci krúžku), pôsobiaci na danej škole, a to prostredníctvom on-line registračného formulára. Všetky informácie o hre - hlavných krokoch, pravidlách, registrácii sa nachádzajú na portali www.enviroza.sk.

Tlačová správa - SAŽP, 10. 10. 2013 (30 kB, .rtf)

V prípade otázok napíšte na kontaktný e-mail programu info@enviroza.sk.

Pracovný tím programu